Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenDu kopplas strax vidare till

Shekinah Media


 En hemsida om forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser

som visar på ett nytt vetenskapligt paradigm

en ny multidimensionell världsbildDet är vi, Eva och Tony som  gör

Secretgalaxy