Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenVideodokumentär om andekontakt, utvecklats till kommunikation över radio, TV och dator.  

Och TV och scannerbilder från andra sidan mottas vid experimentstationer i Tyskland och Luxemburg. Unikt autentiskt material. Se videodokumentären och du börjar ana att vi kanske inte dör? Vi förflyttas bara till en annan dimension?

Del-1 Inledning, Konstantin Raudive, Friedrich Jürgenson, Claude och Ellen Thorlin


Hela serien finns på  URL: https://www.youtube.com/channel/UCz30_rv8AAjGvdT1D20QCjw/videos


Exopolitik


Exopolitics är studiet av , politiska processer i samband med utomjordiskt liv som besöker oss och att utomjordisk teknik hålls hemligt för allmänheten.


Länk till exopolitik

En intervju med Carl Sagan som uttryckte stor oro över att "om allmänheten inte förstår vetenskap och teknik.


Vetenskap och teknik kommer att avgöra vilken typ av framtid våra barn lever i. Det finns bara en fåtal personer som har någon bakgrund inom vetenskapen överhuvudtaget och de skall fatta besluten.


Läs mer

                        

UFO kidnappning i Granby i Vallentuna 1974


En person tas ombord på ett UFO och alldeles intill platsen för kidnappningen ligger ett av de märkligaste sex-punkts-systemen vi varit på.


Bakgrund till händelserna i Granby och Vallentuna

”Text av Håkan Blomkvist AFU”

”Våren 1974 inträffar en våg av ufoobservationer i det lilla samhället Vallentuna, strax norr om Stockholm. Det rapporteras om stora lysande föremål på låg höjd, störningar på teve och telefon, strålningsskador på vittnen med mera. Den stora mängden rapporter resulterar i att det lokala hemvärnet genomför Operation S, där 50 hemvärnsmän och 15 ufologer deltar. Händelserna kulminerar den 23-24 mars 1974 med en mängd närobservationer samt ett av de märkligaste ombordtagningfallen i svensk ufohistoria.


Länk http://magicalspots.se/granby.html   

Sigge såg ett UFO över Aspåsnäset i Jämtland

Två UFO händelser på samma plats!

Vi har besökt Sigge Nilsson 92 i Aspåsnäset, utanför Östersund som berättar att han såg ett UFO tillsammans med sin pappa på nära håll över sin gård 1945. Även grannfrun har sett ett ljusklot landa på åkern i närheten men det var 8 år senare.  

Vi fick tipset om UFO händelsen efter vårt föredrag om magiska platser i Krokom, efter att vi berättat om att vi kartlagt en magisk plats ”Sandlungret” inte långt från Aspåsnäset och en av åhörarna kom fram och sa att Sigge sett ett UFO i Aspåsnäset. Vi kontaktade Sigge och han berättade om händelsen för oss.


Länk http://magicalspots.se/aspasnaset.html

                  Välkommen till secretgalaxy en hemsida om den nya multidimensionella andliga världsbilden

Vi försöker här visa att världen är multidimensionell, genom rapporter från forskning, fakta, indicier och människors upplevda paranormala upplevelser. Forskarna står nu inför problemet att försöka förklara dessa fenomen inom ramen för vår nuvarande vetenskapliga materiella världsbild

Det visar sig då att den materiella världsbilden nog är felaktig inte fenomens existens.


Medvetandet är grunden i universum.


Vi ser nu att den nya forskningen visar att medvetandet är grunden i universum och har skapat materien.

Vi vet att människor och djur är medvetna, men egentligen vet vi inte vad medvetande är, det är ingenting vi normalt grubblar på. Det är bara!

Men när ny forskning och kvantfysiken visar att medvetandet direkt kan påverka materien med tankekraft genom psykokinesi så blir det mer påtagligt.

Det finns människor som har upplevt att ”medvetandet” kan lämna kroppen och sväva upp i taket, andra som har minnen från ett tidigare liv och att de har återföds i en ny kropp. Kan medvetandet efter döden besöka och leva andra världar och dimensioner i universum och sedan komma tillbaka till en ny kropp?


UFO:s och utomjordingar besöker Jorden


Den Amerikanska militären har erkänt att det finns UFO och forskar redan på att försöka kopiera UFO tekniken.

UFO verkar färdas multidimensionellt och kan färdas fortare än ljuset, med en teknik som vida överskrider vår raketteknik. De kontaktar människor telepatiskt och når på så sätt direkt deras medvetande och berättar nya dimensioner och världar.

De material som vi samlat på Secretgalaxy visar på den nya multidimensionella världsbilden även är en andlig världsbild som visar att universum kan vara medvetet om sig själv?

Kan dagens vetenskap utforska dessa nya tankar? Förmodligen inte.


En konflikt uppstår


Det uppstår en konflikt mellan den sekulära materiella världsbilden och den nya världsbilden, genom medvetandets egenskaper.

Materialisterna är säkra på att medvetandet skapat av hjärnan och människan är en intelligent robot och frågor om de paranormala fenomen betraktas med skepsis.

I den nya världsbilden finns medvetandet utanför hjärnan och människan är en andlig varelse inkarnerad i en kropp.


Det är väl bara att byta världsbild.


Vad händer med de etablerade forskarna som satsat hela sin karriär på den materiella världsbilden och på iden om robotmänniskan.

De har det sekulära samhällets förtroende, företagens pengar och den politiska makten i sin hand.

Är det någon i denna position som vill avstå sina pengar och sitt livsverk, även om deras världsbild är felaktig. Ibland har de själva skapat problemen som de för söker lösa, som tex klimatkrisen och miljöförstöring?

Vi befinner oss därför i en brytningstid där en stor konflikt uppstår när ett nytt vetenskapligt paradigm håller på att ta form. Denna nya världsbild följer vi noga på Secretgalaxy.


Välkommen till den nya verkligheten.

 

 
Dean Radin är verkligen så bra på att sammanfatta enorma mängder forskning och data och presentera det på ett sätt som är lätt att smälta. Jag rekommenderar den här videon för alla även om du bara är lite intresserad av psi parapsykologi.

Jag ska prata om medvetandet. Varför medvetandet? Tja, det är konstigt nog ett försummat ämne i både vår vetenskapliga och filosofiska kultur. Det viktigaste i våra liv av en enkel, logisk orsak; det är nämligen nödvändigt att vara medveten för allt som är viktigt i våra liv.

 


Is The Universe A Simulation? -


Lever vi i en simulerad verklighet i en dator hos interdimensionella utomjordingar som har skapat ett spel med hela universum som spel plan?

 

The Simulation Hypothesis Explained

Join the community Discord!: https://discord.gg/XjSEXMS

Follow me on Instagram!: https://www.instagram.com/mcewen/
Is Consciousness More than the Brain? | Interview with Dr. Gary Schwartz


Albert Einstein var skeptisk vissa förutsägelser i kvantmekaniken


Ett exempel är att tanken speciell har en korrelation, som kallas "engtanglement", där en partikel här kan påverka en annan partikel långt borta tidlöst.

En "spöklik påverkan på avstånd".

Det är inte lätt att förklara vad sammanflätning "engtanglement" är för något, men det förklaras här i denna video.
Kan man med tankens kraft påverka ljusets våg- eller partikelegenskaper?


Dean Radin, PhD, is Senior Scientist at the INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES (IONS) har genomfört dubbeltspaltexperimentet som är ett experiment inom kvantfysik som visar på våg-partikel-dualitet.


Experimentet går ut på att en försöksperson försöker påverka laserstrålen med tanken, det verkar som det är möjligt enligt Dean Radin.


Experimentuppställningen består av en laser, en skärm med två (eller fler) smala spalter sida vid sida, samt en detektor eller kamera. När ljuset kan passera genom båda spalterna uppstår ett tydligt interferensmönster.


Detta videoklipp är taget från youtube där framgår att resultaten är lyckade.Vi väntar på forskningsrapporten som lär komma i bokform till sommaren.


Del två av videon http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wJwsSbiVE2g

Rupert Sheldrake om sin bok the Science Delusion.


Vetenskapen idag är har en rad dogmer som är till stor del är felaktiga.  

Rupert Sheldrake tar fram tio dogmer ur källaren från dagens världsbild och gör vetenskapen, mänskligheten och världen en stor tjänst.


Den mest uppenbara och all-rådande dogmer är att universum som helhet - inklusive liv - är mekanisk. Enligt Richard Dawkins, människan är "robotar", som drivs av sina "själviska" DNA.

Medvetande, säger Boston filosofen Dan Dennett, är en illusion -


Var är beviset för att livet och hela universum kan betraktas som ett mekanisk urverk? Vad finns det för bevisen för detta?


En bok som alla som sysslar med forskning borde läsa om inte för att förstå att forskningsresultaten styrs av dogmer. Om den enskilde forskaren gör en upptäckt som inte stämmer med dogmen, är det bäst att lägga den i skrivbordslådan och glömma bort den annars kan han få det svårt.Biocentrism


Hur Kvantfysiken bevisar att medvetandet flyttar till en annat universum efter döden


En bok med titeln " Biocentrism: Hur liv och medvetande är nycklarna till att förstå vilken typ av universum vi lever i". Den innehåller en uppfattning om att livet inte slutar när kroppen dör. Författaren och forskaren Robert Lanza har inga tvivel om att detta är möjligt.
En video från en paneldedatt om icke lokalt medvetande Dec 10, 2014:


Dean Radin (Senior Scientist vid ions), Neil Theise (professor i patologi och medicin), Julia Mossbridge (Kognitiv Hjärnforskare), John Hagelin (Quantum fysiker), Menas Kafatos (Quantum fysiker) och Rudolph Tanzi (Professor Neurologiska, Harvard University), modererad av Cassandra Vieten (president av ions)


Denna tvärvetenskapliga panel presenterar några av det allra senaste av tänkandet och visar på bevis för varför medvetandet inte enbart är hjärnprocesser.

Är det möjligt att vi kan komma åt information på distans och in i framtiden?

Vad är relationen mellan medvetslöshet och icke lokalt medvetande?

Är vårt sinne i vår huvud?

Vad har mind-materia interaktioner?

Hur kan vi lära oss att "använda vår hjärna" i stället för att "vår hjärna använder oss?


http://opensciences.org/videos/consciousness-studies/exploring-non-local-consciousness

 Ett spännande föredrag om medvetandet och svarta hål med Dr. John Hagelin, CERN-forskare och Harvard-fysiker, diskuterar kvanteeffekten i hjärnans neuroner. Förhållandet mellan maskhål, medvetande, kvantsammanflätning och svartahål utforskas.

Han är också ansvarig för utvecklingen av Grand Unified Field Theory baserad på Superstring-teorin

    

Fysikern Garrett Lisi har föreslagit en ny "teori om allt" -. En stor enhetlig teori som förklarar alla elementarpartiklar.


Häng med när han presenterar en kontroversiell ny modell av universum som - kanske - svarar på alla de stora frågorna om universum. Om inte annat är den en vacker 8-dimensionell modell av elementarpartiklar som någonsin sett.   


https://www.ted.com/talks/garrett_lisi_on_his_theory_of_everything#t-835883                   


Tidigare senator Harry Reid vill att militärens UFO-studier ska offentliggöras.


Harry Reid fortsätter att arbeta för förnyade studier av UFO-mysteriet.

Redan 2007 sponsrade Reid och några få senatkollegor ett hemligt Pentagon-program som undersökte UFO och relaterade fenomen. I denna video intervjuas han om varför han vill att militären skall undersöka UFO. En av anledningaran är ett eventuellt hot från utomjordingar då deras teknik verkar vara överlägsen våra flygplan.

https://www.mysterywire.com/


Denna video från To The Stars Academy of Arts & Science har ändrat hela UFO debatten, den är äkta!

 

Fram tills nu har det varit konspirationsteorier att militären hemlighållit information om UFO från allmänheten, Konspirationsteorierna visade sig vara riktiga genom att dessa videos släpps.

Amerikanska militären erkänner nu oidentifierade luftfenomen (UAP) och denna video har genomgått den officiella granskningsprocessen för USA: s regering och har godkänts för offentliggörande. Det amerikanska försvarsdepartementet använder denna process för att noggrant se till att information och material behåller sin integritet utan att avslöja källor och metoder. Det är av en historisk betydelse då man aldrig förut erkänt att de filmat UFO.


 https://dpo.tothestarsacademy.com/Vakuumenergin och UFO:s framdrift.


En video från en frienergikonferens i Stockholm 1994 med Hal Puthoff


UFO forskargruppen TTSA som Tom DeLonge startade skall nu utveckla UFO-tekniken för den Amerikanska armen. TTSA har nu hösten 2019 tecknat ett samarbetsavtal för forskning och utveckling med den amerikanska arméns.

Det betyder att armén kommer att ge TTSA de "laboratorier, expertis, stöd och resurser" som den behöver för att främja sin forskning. TTSA att tillhandahålla "teknologilösningar för rymdteknik, kvantfysik, energi för framdrivning och aktiv kamouflage.

TTSA säger sig ha material från störtade UFOn, så nu vill den amerikanska militären att TTSA utvecklar UFO-tekniken.


Dr. Harold Puthoff är medlem i styrelsen TTSA är ingen nybörjare inom vacuumenergin, fri-energi, UFO-området och har patent inom vacuumenergi.

Han började redan 1985 att forska inom området. vacuumenergin som han tror ligger bakom UFO:s framdrivning och dess egenskaper.

1994 trodde Dr Harold Puthoff, när han var i Stockholm, att det var möjligt inom en snar framtid skulle finnas frienergi motorer och oljeberoendet skulle upphöra.

Han berättar på presskonferensen om sin forskning och planerna inför framtiden och nya energikällor. Men det hände ingenting då inom frienergi.

Men nu verkar TTSA ta upp forskningen igen, om denna teknik utveckla och nu med delar från störtade UFO:n, som de säger sig ha i sin ägo?


Om videon

Videon är 30 min lång och beskriver vacuumenergin och experiment som 1994 han redan har gjort.

Harold Puthoff var i Stockholm på fri-energi-konferansen 1994 och höll en presskonfererans om sina resultat.

Han säger sig redan då lyckats med att få ut energi ur vacuumenenergin.


Om vacuumenergin

En del kosmologer anser att det före Big Bang bara fanns ett oändligt vakuum, där så kallade virtuella partiklar hela tiden uppstod och försvann. På något sätt upprätthölls emellertid en tillfällig balans. Och sedan exploderade intet och födde universum. Det har visat sig att Heisenbergs osäkerhetsprincip även gäller för tid och energi och att det därför måste existera någon form av energi i den tomma rymden. Då energi och massa är två sidor av samma sak och kan omvandlas till varandra, betyder det att det även i ett totalt vakuum hela tiden uppstår massa i form av virtuella partiklar, som bara lever under mycket kort tid. Att vakuumet står och ”kokar” på det sättet kallas kvantfluktuation. Han forskade då i metoder för att tappa energi ur detta vakuum, bland annat via bubblor som bildats med ultraljud. Om detta fantastiska projekt lyckas, kommer det för alltid att förändra vår framtid.Magical spots vår hemsida om magiska platser

Vi ser spår genom årtusenden av heliga platser, kultplatser, resta stenar, energi-, healing- och  kraft platser, crop circles, ufo sightings och ufo landningsplatser.

Vi lägger upp dessa platser på www.magicalspots.se med GPS koordinater och på google earth, så du själv kan besöka dem.


Sådana platser, som vi anar är sex-punkts-system -Stargates portaler, öppnas ibland upp mot en större verklighet.


De som sett in i den större verkligheten berättar om  osynliga väsen och intelligenser, om naturväsen, uppenbarelser, andeväsen, änglar, om möten med UFOs och utomjordingar. Personer berättar om platser där de har upplevt tidsförflyttningar eller tyckts hamna i en annan dimension.


Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt att det finns vissa platser här på Jorden, Stargates, "fönster-områden", där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala ”övernaturliga” fenomen.


I gångna tider och än idag, berättas om platser med  älvdans, vitterföljen, vättar, devor, alver, alfer, huldror, skogsrå, jolbyggare, de små underjordi, tomtar, oknytt och småfolk.


Är då allt detta bara inre upplevelser, som man raskt kan avfärda som overkligt, vidskepelse och / eller tillhörande den religiösa sfären? Är det hjärnspöken eller fantasier?


Nej. Sådana platser och fenomen finns och de utmanar hela den materiella världsbildens föreställning om vad som är verkligt!


Enligt vår teori finns sex-punkts-system -Stargates portaler över hela världen.


De har ibland tunnel förbindelse ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och har då samtidigt öppningar till andra dimensioner  här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm. Vi har tagit med frågor också om detta här i web undersökningen, som förhoppningsvis ska ge mer kunskap.


Syftet med Magicalspots är att spåra, samla och kartlägga magiska platser -Stargatesportaler över hela världen, liksom människors upplevelser och iakttagelser på platserna. Detta med hjälp av ett beskrivande web protokoll här på  hemsidan med kännetecken för Stargatesportaler, som vi lärt och erfarit genom åren.


Vi vill med den här web undersökningen skaffa oss större kunskap och en tydligare bild av planeten Jordens magiska platser -Stargates portaler och om verklighetens natur. Vår teori är att vi lever i en multidimensionell verklighet, i ett multidimensionellt landskap här på Jorden.


(Vill ni veta så tjänar vi inga pengar på det här. Det är helt ideellt arbete i forskningssyfte enligt ovan).

Videodokumentär om UFO, kontaktpersoner,  icketidstunnlar och sexpunktssystem och - öppningar till andra världar och dimensioner

Spellista för video serien Närkontakt med UFO


Det var UFO kontakten Channie West utomjordiska vänner som bad oss göra en video om hennes utomjordiska vänner.

Men vi ville inte göra den, utan att få bevis på att de verkligen existerade.

Vi ville träffa dem eller filma UFO. Men det fick vi inte.

Vi frågade då om det fanns något bevis på deras existens. Vi kunde inte få några tekniska bevis från dem. Men nej.

Till slut frågade vi dem om hur de kan färdas i rymden hit till jorden?

Vi visste att denna fråga är central i UFO sammanhang och det lovade de att svara på.

Det kanske är ett indirekt sätt att visa på att utomjordingar finns, men de forskare jag talat med kunde inte acceptera att utomjordingar finns här på jorden,  då det skulle ta för lång tid att ta sig hit, avståndet är för långt till närmaste bebodda planet.

Vad utomjordingarna nu berättade för oss var att skeppen åker via icke tidstunnlar i rymden och landar på sex-punkts-system, ett slags portaler här på jorden. Flygtiden i tunnlarna är nästan tidlös. Denna teori är aktuell idag bland fysiker genom att ta en genväg genom ett wormhole, men 1990 var det okänt begrepp.


Vi började med tekniska undersökningarna av de utpekade portaler som Channie visade oss och

satte igång videoinspelningen av våra undersökningar 1991.

Vi förstod att andra UFO vittnen måste ha varit på dessa portaler när de träffade utomjordingar eller såg skeppen. Så vi kontaktade några Svenska UFO vittnen som upplevt närkontakter. Det stämde deras kontakter skedde på dessa portaler. De visste inte om att kontakterna var bundna till portaler utan bara att kontakterna skedde på en viss plats.

Portaler och UFO vittnenas upplevelser visade sig vara mer spännande än vi trodde, då det gav oss förståelsen för UFO gåtans lösning.


Med detta material gjorde vi en video på VHS 1992, Närkontakt med UFO.

Vi förde över materialet digitalt och uppdaterade det med senaste UFO informationen. Det blev 8 videos 2014 på Youtube. Nu har nya avsnitt spelats in och utökats till 16 videos 2021. Med all denna kunskap under så lång tid kan även många andra frågor om UFO fenomenet besvaras.


Vilka är det som flyger omkring i vårt luftrum?

Hur fungerar UFO:s flygförmåga snabba uppdykande och försvinnande?

Hur gör de sig osynliga?

Leker utomjordingarna med oss, när de visar sig för oss?

Är utomjordingarna fysiska eller multidimensionella väsen eller både och?

Vad vill med sina kontakter med människorna?

Varför är de så intresserade av människorna?

Går det att göra tidsresor på portalerna?

Varför kontaktas bara vissa människor av utomjordingar?

Varför kidnappas en del människor av utomjordingar?

Varför tar de inte officiell kontakt med oss människor?


Vår undersökning som började för 30 år sedan, fortsätter än idag med nya UFO vittnen och internationellt material, på vår Youtube kanal Secretgalaxy-TV.


Tilläggas skall att idag har amerikanska militären publicerat videos på UFO som är äkta och intresset är stort för militären är att få redan på hur UFO kan flyga på närmast övernaturligt sätt. En utredning tillsatts och vad vill är att få reda på hur fungerar UFO:s överlägsna flygförmåga och snabba uppdykande och försvinnande fungerar och hur de kan göra sig osynliga och vilka flyger de?

Det är precis det vi fick reda på 1991. Därför har vi idag lagt engelska undertexter på våra videos så den informationen kan komma ut även till icke svenskar.


Nedan innehåll i de olika video avsnitten av Närkontakt med UFO

Del 1

Vi börjar första avsnittet med med delar från den första videobandet, som sedan uppdaterades med nya rapporter från 2014.

Inledning från gamla videon 1992 där vi undrar om vi är ättlingar från utomjordingar.

UFO hänger över flygbas och Perus huvudstad Lima..

Har utomjordingarna besvarat NASAs anrop via cropcircles.

Vi börjar berätta om Sex-punkts-systemen och portalerna som vi även kallar Stargates Portaler.

Vi försöker förstå ett av budskapen en varning till människorna i Cropcircles .  


Del 2 Vi intervjuar vi UFO-kontaktpersonen Sten Lindgren.

Han berättar här om närkontakten vid Nävsjön strax söder om Nyköping 1965.

De var fem personer som såg ett landat skepp och en utomjording som klev ur skeppet. De överräckte ett brev till utomjordingen. De hade bestämt mötet i förväg med utomjordingarna.

Vi fann att kontakten var på sex-punkts-system, vilket var det som vi letade efter. Men hela kontakten visar att det fanns kontakter mellan Svenskar och utomjordingar redan på 1960 talet.


Del 3 av Närkontakt med UFO.

Intervju med UFO-kontaktpersonen Daniel Glantz .

Daniel berättar här om närkontakten vid parkeringsplatsen (se del 2) och en egen kontakt med en utomjording vid spången i Nävsjön.

Det var Daniel som tog med Sten Lindgren och de andra vittnena till hans kontakt vid Nävsjön 1965 som vi såg i förra avsnittet.

Daniel har haft många kontakter med utomjordingar men berättar här bara om dessa två.


Del 4 av Närkontakt med UFO.

Intervju med UFO-kontaktpersonen Ante Jonsson.

Hans första närkontakt med UFO inträffade en vinternatt i februari 1984, då han var på hemväg i bil från Ingelstad där han blev kidnappad av utomjordingar när de stoppat honom på vägen. Han har sedan träffat utomjordingar många gånger och fått åka med till andra planeter. Han har skrivit flera böcker om sina resor med UFO.


Del 5 av Närkontakt med UFO

Dag Warghusen har fått svar på brev från utomjordingar.  Dag blev god vän med Ante Jonsson och frågade om han kunde skicka brev till den via Ante, det gick bra och han fick svar.

Han läser upp ett svar som är ett brev till mänskligheten, som än idag är högaktuellt.


Del 6 av Närkontakt med UFO

Intervju med UFO-kontaktpersonen Channie West, som berättar när hon träffade utomjordingarna för första gången, som barn och vad hennes arbete med sina utomjordiska vänner vill att hon skall berätta om.

Vi berättar också hur denna dokumentärserie kom till.


Del 7 av Närkontakt med UFO  

Det går inte enligt Einsteins relativitetsteori att färdas fortare än ljuset. Därför så betraktas det som omöjligt att UFO kan ta sig hit p.g.a de enorma avstånden i universum. Det tar för lång tid.

Men de är ju uppenbarligen här!

Så hur gör de?

Vi går mer in detalj hur de kan färdas fortare än ljuset i icke tidstunnlar och hur det upplevs av vittnen som står i närheten.


Del 8 av Närkontakt med UFO

Hur kan man mäta icke tidstunnlar och sex-punkts-system?

I det här avsnittet försöker vi testa med tekniska mätinstrument,  uppgifterna om icke tidstunnlar i rymden, som mynnar ut på sex-punkts-system här på Jorden. Kunde de verifieras på något sätt.

Channie fick tider från sina utomjordiska vänner till aktiva sex-punkts-system på Kullen, Kragsta och offerstenen i Vallentuna.


Del 9 Närkontakt med UFO

Vi frågar oss om det går att färdas i tiden på ett sexpunktssystem.?

Channie West berättar här om en tidsförflyttning flera tusen år tillbaka i tiden.

Offerstenen som ligger på ett sexpunktssystem i Vallentuna verkade förflytta Channie tillbaka i tiden flera tusen år.

Hon ser en shaman som stod vid stenen och det fanns en stenåldersby bakom den.

Vi undersöker om hennes upplevelse kan stämma.


Det här egentligen en fortsättning på det föregående avsnittet av Närkontakt med UFO del 8 där vi undersöker om det går att mäta upp det när det är aktivt.


Del 10 Närkontakt med UFO

Intervju med Channie west på UFO landningsplatsen vid Lingsbergsvägen i Vallentuna.

Channie berättar om UFO landningsplatsen vid Lingsbergsvägen i Vallentuna. Hon bodde i närheten och kunde cykla till landningarna och hade i sin ungdom ofta varit där vid UFO landningar.

Hon berättar att skeppen landade på ängen vid vägen och kunde göra sig osynliga när de landat. ”Om du går ut på ängen där ett skepp har landat kommer du att se skeppet men inte från parkeringsplatsen alldeles intill”.

Vi diskuterar om och hur detta kan vara möjligt att 10 meter räcker för osynlighet tills synlighet.

Det betyder att om skeppen håller sig inom icke tids tunnlarna skulle inte finnas några UFO rapporter, då de är osynliga i tunnlarna.

Men frågar oss vi varför finns det UFOrapporter om de är osynliga?  Channie berättar att utomjordingarna av misstag eller medvetet visar sig, vänja människorna vid att de finns. Leker de med oss eller testar de oss?

Channie berättar vidare om hur skeppen kan färdas i överljushastighet.

Vi tar även upp frågan varför hon inte bevisar att Ufo och utomjordingar finns för forskare och

varför utomjordingarna inte visar sig offentligt, så vi får ett slut på UFO debatten?


Del 11 Närkontakt med UFO  med Catharina Dahlin

Finns det vittnen till Channies utomjordiska kontakter?

Det är många som ställer frågan om Channie har hittat på allt detta med UFO? Vi har lyckas hitta ett vittne till Channies utomjordiska kontakter, Catharina Dahlin.

Vi har intervjuat henne om hennes upplevelse.

När Channie skulle visa upp UFO:t fanns ett krav från utomjordingarna att hon måste ha en bindel för ögonen när de åkte till landningsplatsen. Utomjordingarna ville hålla platsen hemlig.

Det visade sig att Catharina hade bra minne både på restiden och på vägens beskaffenhet och vi hade bra koll på vägarna och sexpunktssystemen i området och kunde då lista ut vilken väg de tog och vi hittade platsen.

Det var ett TicTac UFO som Catharina såg i på ängen.

Vi förstod nu varför utomjordingarna ville ha platsen hemlig, ängen är deras flygplats i Vallentuna för utomjordingar bosatta i Stockholmsområdet med reguljär trafik varje vecka?Del 12 I Närkontakt med UFO  berättar vi om hur vi fick en karta och tidtabeller av utomjordingarna på sex-punkts-system.


Portalerna fungerar så att när de är aktiva enligt tidtabellen så går det att använda dessa för landningar. Inte annars.

Vi fick ett femtiotal sex-punkts-system ”portaler” inritade med tidtabeller då sexpunktssystemen var aktiva så vi själva kunde undersöka platserna. Utomjordingarna sa att vi inte skulle se några landningar utan bara mäta energierna.

Vi undersöker nu sex-punkts-systemet U12 utseende med och utan aktivering. Det fanns med på kartan.

Vi använder nu vinkelpinnar som är känsligare än elfälts-mätaren som vi tidigare använt.

Vi bad även att Channie skulle kontrollera om vi mätt rätt gränser på U12.Del 13 Slagrutemän upplever ett aktivt sex-punkts-system samt konstgjord aktivering med kristall antennen.

Det här video avsnittet är mer för intresserade av portaler och magiska platser än enbart UFO.

I detta avsnitt har vi bjudit in slagrutemän från Nätverket för gränsöverskridande vetenskap till en forskardag där de får uppleva ett aktivt sex-punkts-system.

Sten och Britta Deurell berättar om då de rest runt i Europa och varit på många gamla kultplatser och mätt upp energierna på dessa.

Vi provar också kristall antennen som vi byggt. Den ger extra kraft i energin hos sex-punkts-systemet.

Vi har via Channie fått aktivitetsprogram från utomjordingarna för den 15 maj 1993 som visar vilka tider sex-punkts-systemen är aktiva den dagen. Vi provar om det stämmer.

Som sista punkt på dagen visar vi ett aktivt sexpunktssystem för allmänheten.


Dagens experiment har verifierat att det finns en energiform som kan förutsägas av utomjordingarnas tidtabell.

Platsen kan även konstgjort aktiveras med kristall antennen som ger en kraftig energivåg som sträcker sig långt ut från sex-punkts-systemet. Vi mätte över 250 m, sedan kunde vi inte gå längre på grund av ett stängsel.

De flesta kunde känna energin utan föregående träning, dock inte alla.

Experimentet var ett kontroll experiment med hjälp av slagrutefolk och allmänhet som styrker att det finns okända energiformer ute i naturen.


Del 14 I detta avsnitt av Närkontakt med UFO del 15 undersöker vi om det finns ett sexpunktssystem i Österåkers Kyrka.

När Sverige kristnades under 1100-talet byggdes Österåkers kyrka över en gammal kultplats.

Det gjordes en omfattande ombyggnad av kyrkan i mitten av 1600-talet

I denna video frågar vi om kultplatsen från vikingatiden ligger kvar under kyrkan och om vi kan hitta den. Kultplatser brukar vara sex-punkts-system.

Då Kultplatsen byggdes av dåtidens shamaner för flera tusen år sedan och den gamla kyrkan placerades ovanpå kultplatsen med vikingatidens teknik, vinkelpinnar eller slagruta.

Så tänkte vi använda forntidens teknik, vinkelpinnar vid sökandet av den gamla kultplatsen i kyrkan.


Del 15  Ett samtal med Channie West om hennes utomjordiska kontakter.

Detta avsnitt har vi ett samtal med UFO kontaktpersonen Channie West i hennes kök sommaren 2000.

Videon spelades in helt apropå då vi satt i Channies kök och pratade. Samtalet kom in på olika frågor som, hur universum skapades, universums ålder, hur utomjordingarnas bor, att utomjordingar kan ha flera kroppar, utanför-kroppen upplevelser, hur utomjordingarna använder gravitationen i sina skepp, utomjordisk reinkarnation och mycket mer. Channie berättar även om att hon uppfattar sig som både människa, utomjording och ett högre jag som Ängel samtidigt.


Del 16 En intervju med Kalevi Riikonen.

Avsnittet består av två delar.

I den första delen av videon intervjuas den finske UFO kontaktpersonen Kalevi Riikonen om hans utomjordiska kontakter. Han berättar om hur han fick kontakt med utomjordingar och hur kontakten utvecklades till att förmedla andlig kunskap från det kosmiska fredsrådet till jordens befolkning. Han har skrivit flera böcker och håller föredrag om sina budskap.


I den andra delen på videon samtalar Kalevi med Channie West som är en svensk UFO kontaktperson om sina erfarenheter att vara utomjordisk kontaktperson.

Samtalet ger en inblick hur utomjordingarna tänker, hur de reinkarnerar hit till jorden och föds som människor. När de är här på jorden kontaktas de av utomjordingarna ofta via en UFO händelse som kan vara skrämmande, då de inte själva minns att de frivilligt föds här för att arbeta åt utomjordingar. De blir tillfrågade om de vill bli kontaktperson på jorden och får då utbildning och olika uppdrag av utomjordingarna.

Kommunikationen med utomjordingarna sker med telepati och utanför-kroppen resor mellan planeterna, men kan även ske med kroppen då med UFO-skepp.

Många av de gåtor kring UFO kontakter, intresse av UFO fenomenet, kidnappningsfall, mystiska sammanträffanden och UFO-landningar kan få sin förklaring. Det skall finnas tusentals reinkarnerade utomjordingar här på jorden många av dem med uppdrag från utomjordingar.https://www.youtube.com/playlist?list=PLi_ft_j1XdMtl67vn7fqP0RlCIVUH-IRj