Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Kontakt                                               - LÄS VÅRA ARTIKLAR OCH SE VÅRA VIDEOS OM DEN NYA VÄRLDSBILDEN -

Galax


Välkommen till


 Eva och Tonys världsbildssida SecretgalaxyVi gör också

Gravkullar i Brottby


Mail: Infoatshekinah.se
Medvetande-forskning

Jordstrålning,

Slagruta, pekare, pendel  

Välkommen till secretgalaxy  
en hemsida om en ny multidimensionell världsbild

Vi försöker på den här siten visa på både akademisk och privat forskning som stödjer en ny multidimensionell världsbild. Dessutom har vi intressanta artiklar , konferens tips, spännande läsning och videos bland vårt material.

Välkommen att botanisera på secretgalaxy.


Secretgalaxy vill visa på ett nytt vetenskapligt paradigm, en ny tvärvetenskaplig multidimensionell världsbildsmodell, är närmare sanningen och ger en bättre förklaringsmodell av verkligheten, då den inrymmer och även kan förklara mycket som är oförklarligt, till exempel att människan har en andlig sida, en själ som överlever döden, att det finns fler världar och dimensioner i universum, även andliga och osynliga för de flesta av oss och att ufos och utomjordingar sedan lång tid besökt Jorden. Du kan se på innehållsförteckningen vad vi täcker in.


Den officiella materialistiska världsbilden i samhället, utesluter övernaturliga fenomen eftersom de strider mot det sunda förnuftet och anses inte verkliga. Trots detta är de en del av människor's upplevda verklighet.


Inom den akademiska världen, liksom i samhället i stort, gäller officiellt den materialistiska världsbildsmodellen. Det är nästan uteslutande inom den snäva ramen, sk main stream science, som man officiellt forskar, tänker och beviljas forskningsanslag.

 

Utanför den materiella ramen finns ett fåtal forskare, oftast utan forskningsanslag, som undersöker fenomen och företeelser som materialisterna anser inte finns. Vi menar att deras forskning ger stöd för att den rådande materialistiska världsbilden som modell för verkligheten är felaktig, att en multidimensionell världsbildsmodell är mer riktig och kan förklara dessa fenomen. Detta framkommer tydligt när man samlar rapporter, forskning, fakta, indicier om människors upplevelser inom dessa områden. Då framträder en multidimensionell världsbild som ett bättre alternativ till världsbildsparadigm.


 

Mer intressant forskning


Andekropp, Själ,

Aura, Chi, Chakra

EVP, ITK, ITC

Teknisk kontakt med andra dimensioner

och världar

Nya fysiken

med kvantfysiken  och strängteorins

11 dimensioner


Fri energi
psykotronik


Sjätte sinnet.
Medial, mental kontakt med andra dimensioner
 och världar


PSI, ESP  Parapsykologisk forskning

Förutsägelser  

Alternativt botande

och hälsa, tex  healing
Meditation, bön, yoga, frigörande andning mindfullness

UFO,  
utomjordingar, dimensionsportar

EVP, ITK, ITC UFO Nya fysiken


”Vi lever i en spännande värld med många mysteriösa och förtrollande sidor av verkligheten som vetenskapens män och kvinnor inom mainstream ännu inte erövrat som verkliga”.

Paradigmskifte Sjätte sinnet PSI, Parapsykologi Andekropp, aura Alternativt botande Förutsägelser Fri energi Jordstrålning

Kosmologi, Astronomi

Astrofysik

Liv efter döden.

ut-ur-kroppen upplevelser

reinkarnationsminnen

Liv efter döden Medvetande

 Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild, där allt runt apan ingår

Is Consciousness More than the Brain? | Interview with Dr. Gary Schwartz

Albert Einstein var skeptisk vissa förutsägelser om kvantmekanik, till exempel tanken att det finns en speciell typ av korrelation, som kallas "engtanglement", där en partikel här kan påverka en annan partikel långt borta. En "spöklik påverkan på avstånd". Det är inte lätt att förklara vad sammanflätning "engtanglement" är, men det förklaras här i denna video.


Andrea Morello visar i denna serie vad kvantmekanik är och vad det har en inverkan på ditt dagliga liv än vad du tror.
Lyckade försök av  Dean Radin att med tankens kraft påverka ljusets våg- eller partikelegenskaper


Dean Radin, PhD, is Senior Scientist at the INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES (IONS) har genomfört dubbeltspaltexperimentet som är ett experiment inom kvantfysik som visar på våg-partikel-dualitet.


Experimentet går ut på att en försöksperson försöker påverka laserstrålen med tanken, det verkar som det är möjligt enligt Dean Radin.


Experimentuppställningen består av en laser, en skärm med två (eller fler) smala spalter sida vid sida, samt en detektor eller kamera. När ljuset kan passera genom båda spalterna uppstår ett tydligt interferensmönster.


Detta videoklipp är taget från youtube där framgår att resultaten är lyckade.Vi väntar på forskningsrapporten som lär komma i bokform till sommaren.


Del två av videon http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wJwsSbiVE2g
Rupert Sheldrake om sin bok the Science Delusion.


I verkligheten är vetenskapen låst till en rad dogmer som är till stor del oprövade och i viss mån otestbara. Men dogmerna måste följas, annars riskerar forskaren att förlora sina forskningsbidrag.

Rupert Sheldrake tar fram de tio mest kraftfulla dogmer ur källaren och in i dagens ljus, och gör vetenskapen, mänskligheten och världen en stor tjänst.


Den mest uppenbara och all-rådande dogmer är att universum som helhet - inklusive liv - är mekanisk. Enligt Richard Dawkins, människan är "robotar", som drivs av sina "själviska" DNA.

Medvetande, säger Boston filosofen Dan Dennett, är en illusion -


Ändå frågar Sheldrake, var är beviset för att livet och hela universum är helt enkelt mekanisk urverk? Vad finns det för bevisen för detta?


En bok som alla som sysslar med forskning borde läsa om inte för att förstå att forskningsresultaten styrs av dogmer. Om den enskilde forskaren gör en upptäckt som inte stämmer med dogmen, är det bäst att lägga den i skrivbordslådan och glömma bort den annars kan han få det svårt.

Kvantfysiken bevisar att medvetandet flyttar till en annat universum efter döden


En bok med titeln " Biocentrism: Hur liv och medvetande är nycklarna till att förstå vilken typ av universum vi lever i", publicerad i USA, har rört upp Internet, eftersom den innehöll en upfattning om att livet inte slutar när kroppen dör.  Författaren och forskaren Robert Lanza  har inga tvivel om att detta är möjligt. Läs mer

En video från en paneldedatt om icke lokalt medvetande Dec 10, 2014:

Dean Radin (Senior Scientist vid ions), Neil Theise (professor i patologi och medicin), Julia Mossbridge (Kognitiv Hjärnforskare), John Hagelin (Quantum fysiker), Menas Kafatos (Quantum fysiker) och Rudolph Tanzi (Professor Neurologiska, Harvard University), modererad av Cassandra Vieten (president av ions)

Denna tvärvetenskapliga panel presenterar några av det allra senaste av tänkandet och visar på bevis för varför medvetandet inte enbart är hjärnprocesser.

Är det möjligt att vi kan komma åt information på distans och in i framtiden?

Vad är relationen mellan medvetslöshet och icke lokalt medvetande?

Är vårt sinne i vår skalle?

Vad är för mind-materia interaktioner?

Hur kan vi lära oss att "använda vår hjärna" i stället för att "vår hjärna använder oss?

http://opensciences.org/videos/consciousness-studies/exploring-non-local-consciousness

Open science

Vetenskapligt forum för en ny världsbild


Videodokumentär om UFO, kontaktpersoner,  icketidstunnlar och sexpunktssystem och - öppningar till andra världar och dimensioner

Del 1 av 14

- Inledning från gamla videon 1992

- Kommentarer och nya inslag 2014

- UFO hänger över flygbas och Perus

huvudstad Lima

-Utomjordingarna har besvarat NASAs

anrop via cropcirclesVideodokumentär om hur EVP- andekontakt, utvecklats till kommunikation över radio, TV och dator.  

Och TV och scannerbilder från andra sidan mottas vid experimentstationer i Tyskland och Luxemburg. Unikt autentiskt material. Se videodokumentären och du börjar ana att vi kanske inte dör? Vi förflyttas bara till en annan dimension?

Del-1 Inledning, Konstantin Raudive, Friedrich Jürgenson, Claude och Ellen Thorlin

Våra egna TV-serier

Besök Magiska platser

Vi ser spår genom årtusenden av heliga platser, kultplatser, resta stenar, energi-, healing- och  kraft platser, crop circles, ufo sightings och ufo landningsplatser.

Vi lägger upp dessa platser på www.magicalspots.se med GPS koordinater och på google earth, så du själv kan besöka dem.


Sådana platser, som vi anar är sex-punkts-system -Stargates portaler, öppnas ibland upp mot en större verklighet.


De som sett in i den större verkligheten berättar om  osynliga väsen och intelligenser, om naturväsen, uppenbarelser, andeväsen, änglar, om möten med UFOs och utomjordingar. Personer berättar om platser där de har upplevt tidsförflyttningar eller tyckts hamna i en annan dimension.


Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt att det finns vissa platser här på Jorden, Stargates, "fönster-områden", där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala ”övernaturliga” fenomen.


I gångna tider och än idag, berättas om platser med  älvdans, vitterföljen, vättar, devor, alver, alfer, huldror, skogsrå, jolbyggare, de små underjordi, tomtar, oknytt och småfolk.


Är då allt detta bara inre upplevelser, som man raskt kan avfärda som overkligt, vidskepelse och / eller tillhörande den religiösa sfären? Är det hjärnspöken eller fantasier?


Nej. Sådana platser och fenomen finns och de utmanar hela den materiella världsbildens föreställning om vad som är verkligt!


Enligt vår teori finns sex-punkts-system -Stargates portaler över hela världen.


De har ibland tunnel förbindelse ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och har då samtidigt öppningar till andra dimensioner  här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm. Vi har tagit med frågor också om detta här i web undersökningen, som förhoppningsvis ska ge mer kunskap.


Syftet med Magicalspots är att spåra, samla och kartlägga magiska platser -Stargatesportaler över hela världen, liksom människors upplevelser och iakttagelser på platserna. Detta med hjälp av ett beskrivande web protokoll här på  hemsidan med kännetecken för Stargatesportaler, som vi lärt och erfarit genom åren.


Vi vill med den här web undersökningen skaffa oss större kunskap och en tydligare bild av planeten Jordens magiska platser -Stargates portaler och om verklighetens natur. Vår teori är att vi lever i en multidimensionell verklighet, i ett multidimensionellt landskap här på Jorden.


(Vill ni veta så tjänar vi inga pengar på det här. Det är helt ideellt arbete i forskningssyfte enligt ovan).

UFO

http://www.latest-ufo-sightings.net/

Senaste UFO rapporterna

Exopolitik

Exopolitics är studiet av , politiska processer i samband med utomjordiskt liv som besöker oss och att utomjordisk teknik hålls hemligt för allmänheten.


Länk till exopolitik

En intervju med Carl Sagan som uttryckte stor oro över att "om allmänheten inte förstår vetenskap och teknik.

Vetenskap och teknik kommer att avgöra vilken typ av framtid våra barn lever i. Det finns bara en fåtal personer som har någon bakgrund inom vetenskapen överhuvudtaget och de skall fatta besluten.


Läs mer

                        

UFO kidnappning i Granby i Vallentuna 1974


En person tas ombord på ett UFO och alldeles intill platsen för kidnappningen ligger ett av de märkligaste sex-punkts-systemen vi varit på.


Bakgrund till händelserna i Granby och Vallentuna

”Text av Håkan Blomkvist AFU”

”Våren 1974 inträffar en våg av ufoobservationer i det lilla samhället Vallentuna, strax norr om Stockholm. Det rapporteras om stora lysande föremål på låg höjd, störningar på teve och telefon, strålningsskador på vittnen med mera. Den stora mängden rapporter resulterar i att det lokala hemvärnet genomför Operation S, där 50 hemvärnsmän och 15 ufologer deltar. Händelserna kulminerar den 23-24 mars 1974 med en mängd närobservationer samt ett av de märkligaste ombordtagningfallen i svensk ufohistoria.


Länk http://magicalspots.se/granby.html

Sigge såg ett UFO över Aspåsnäset

Två UFO händelser på samma plats!

Vi har besökt Sigge Nilsson 92 i Aspåsnäset, utanför Östersund som berättar att han såg ett UFO tillsammans med sin pappa på nära håll över sin gård 1945. Även grannfrun har sett ett ljusklot landa på åkern i närheten men det var 8 år senare.  

Vi fick tipset om UFO händelsen efter vårt föredrag om magiska platser i Krokom, efter att vi berättat om att vi kartlagt en magisk plats ”Sandlungret” inte långt från Aspåsnäset och en av åhörarna kom fram och sa att Sigge sett ett UFO i Aspåsnäset. Vi kontaktade Sigge och han berättade om händelsen för oss. Länk http://magicalspots.se/aspasnaset.html

                  

New Thinking Allowed channel  


Ny TV-serie med Jeffrey Mishlove

I detta första avsnitt beskriver Jeffrey Mishlove varför han gör denna serie.


Länk till serien https://www.youtube.com/channel/UCFk448YbGITLnzplK7jwNcw?feature=autonav  


http://newthinkingallowed.com/Listings.htm

Exopolitik Sverige

Nytt nätverk bildat i Åsarna 22 november 2015

Mer om Exopolitik

    

Fysikern Garrett Lisi har föreslagit en ny "teori om allt" -. En stor enhetlig teori som förklarar alla elementarpartiklar.


Häng med när han presenterar en kontroversiell ny modell av universum som - kanske - svarar på alla de stora frågorna om universum. Om inte annat är den en vacker 8-dimensionell modell av elementarpartiklar som någonsin sett.   

https://www.ted.com/talks/garrett_lisi_on_his_theory_of_everything#t-835883