Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenVår målsättning med Secretgalaxy.com är att få igång en diskussion i samhället

om vilken världsbild som officiellt ska gälla

Ny tvärvetenskaplig forskning ger stöd för ett nytt vetenskapligt paradigm

- En ny multidimensionell världsbildsmodell -

 


Vem/vilka bestämmer vilken världsbild som officiellt ska råda?

Vem bestämmer I Sverige, i Europa, i Indien, i USA, i hela Världen, det vill säga på hela vår planet Jorden?

Går det att enas om en gemensam officiell världsbild?


En ny multidimensionell världsbildsmodell

Ny tvärvetenskaplig forskning ger stöd för ett nytt vetenskapligt paradigm

Den rådande materialistiska världsbilden utesluter en stor del av människors upplevda verklighet (allt utanför den fyrkantiga apan nedan).

Eftersom dessa företeelser/anomalier strider mot den materialistiska världsbilden menar materialisterna att fenomenen inte finns, de är inte är verkliga.

Men samlar man alla rapporter, forskning, fakta, indicier och bevis för människors upplevelser, som den materialistiska vetenskapen och världsbilden utesluter (allt utanför den fyrkantiga apan), så utmanas gravt den materialistiska världsbilden som modell för verkligheten och ger sammantaget att:

- ett nytt vetenskapligt paradigm, en ny tvärvetenskaplig multidimensionell världsbildsmodell,

är närmare sanningen och ger en bättre förklaringsmodell av verkligheten, då den inrymmer och även kan förklara mycket utanför apan, som den rådande materialistiska världsbilden utesluter i sin verklighetsuppfattning (till exempel att människan har en andlig sida, en själ som överlever döden, att det finns fler världar och dimensioner i universum, även andliga och osynliga för de flesta av oss och att ufos och utomjordingar sedan lång tid besökt Jorden.


                                   Secretgalaxy visar på det nya multidimensionella paradigmet och den forskning                                    som gjortsFrån människors upplevelser, forskning, fakta och indicier växer en ny multidimensionell vetenskap och världsbild fram med fler dimensioner och världar, även andliga, osynliga för de flesta av oss, med  nya naturlagar som den materiella vetenskapen inte känner till eller erkänner idag.

Ny världsbild

Alternativt botande

och hälsa,
t ex healing, zonterapi, akupunktur, homeopati mm
Meditation, mindfullness, bön, yoga, frigörande andning

Med-

vetande-forskning

tyder på att allt
tycks ha medvetande.

Även Jorden, växter och
djur känner.

Backster- effekten och Egg-
projektet

Medvetande

Liv efter döden,

ut-ur-kroppen upplevelser,

reinkarnationsminnen

Evidensbaserad forskning
kring människors upplevelser liksom

andliga, esoteriska och religiösa  världsbilds uppfattningar, ger stöd för att människan har en andlig sida, som överlever döden. I vår tradition kallas denna Själen, det Inre Jaget/ en andlig eterisk del i Kosmos, en energikropp  eller osynlig dubbelgångare med  JAG-medvetande som kan lämna den fysiska kroppen och uppleva astralresor, ut-ur-kroppen upplevelser (UKU), nära-döden upplevelser (NDU), sista hälsning,

liv efter döden reinkarnationsminnen

mm.Andekropp, Själ,

Aura, Chi, Chakra

”Människans kropp - själens boning.”  

Människan är ett andligt väsen med en

energikropp eller osynlig dubbelgångare som överlever den kroppsliga döden och vars JAG-medvetande kan lämna den fysiska kroppen.

 I vår tradition kallas detta Själen, det Inre Jaget/en andlig eterisk del i Kosmos.

Vi genom strömmas av livskraft/ Chikraft genom osynliga meridianer och kroppsenergicentra (Chakras). Auran visar utstrålning från  kroppen/ energikroppen. Olika läror har olika

benämningar på detta osynliga

Energisystem

EVP, ITK, ITC

(bandröster,

transkommunikation)

Teknisk kontakt
med andra dimensioner

och världar.

Nya fysiken

med Kvantfysiken och

Strängteorin har helt förändrat

världsbilden, men har inte fått

offentligt genombrott än.
Inget är sig likt.Det finns inga små partiklar som snurrar runt i atomen längre!! Allt är bara vibrationer i olika dimensioner.

Tid och rum upplöses.

Strängteorin räknar med ett multidimensionellt universum med 11 dimensioner  uppbyggt av små

vibrerande (icke materiella) strängar

av energi. ”Maskhål” bildar genvägar mellan dimensionerna.

Fri energi
psykotronik
 (även andningsteknik,
andelyft/ tankekraft),

 

Sjätte sinnet.
 Medial, mental kontakt
med andra dimensioner
 och världar.

Andliga och religiösa upplevelser.

Kontakt med Gud, Jesus, änglar, utomjordingar, andeväsen, döda, spöken, demoner,  onda och goda krafter, naturväsen, andliga guider och ledare mm.

Medier, kanalisering, inspirerat tal, -skrift, -konst, intuition, ingivelser, varsel, förutsägelser, drömmar, sann-, varnings drömmar, synkronicitet, tillfälligheter mm.

Maya-kalendern, destiny cards, astrologi, numerologi, tarot, vanlig kortlek, tumgrepp,.

PSI

Parapsykologisk forskning inom

ESP (extrasensory perception):

clairvoyance (se andar, aura mm), psykometri (se vad som hänt när man håller i ett föremål), prekognitioon (förutsägelser), psykokinesi (tanke påverkan på materia, mind over

matter), remote viewing

(fjärrskådande), telepati

(tankeöverföring).

”Vi lever i en spännande värld med många mysteriösa och förtrollande sidor av verkligheten, som vetenskapens män och kvinnor inom main-stream science, ännu inte erövrat som verkliga”.

UFO,  
utomjordingar,

UFO-kontaktpersoner

och vittnen. Exo-politik, UFO-forskning.

6-punktssystem (dimensionsportar),  och Icke-Tidstunnlar,  Vit-tidstunnlar genvägar/ motorvägar i universum. Sädescirklar

  mm.

Jordstrålning,

slagruta, pekare, pendel,  
curry-, hartmanlinjer, jordenergier, kraftplatser,
Feng shui,

 

EVP, ITK, ITC UFO Paradigmskifte Nya fysiken Paradigmskifte Sjätte sinnet PSI Andekropp, aura Hälsa Förutsägelser Fri energi Jordstrålning

Astronomi Kosmologi

Astrofysik

Astrobiologi

Det finns en myriad andra världar ute i universum,  men största delen ligger dolt för våra ögon och teleskop.

FörutsägelserEn hemsida liknade vår om ett nytt paradigm

http://www.nourfoundation.comNEW COSMIC PARADIGM

- En Ny Verklighetsförståelse -

http://www. newcosmicparadigm.org/ANewUnderstSV.aspx
Välkommen till secretgalaxy en hemsida om den nya multidimensionella andliga världsbilden

Vi försöker här visa att världen är multidimensionell, genom rapporter från forskning, fakta, indicier och människors upplevda paranormala upplevelser. Forskarna står nu inför problemet att försöka förklara dessa fenomen inom ramen för vår nuvarande vetenskapliga materiella världsbild

Det visar sig då att den materiella världsbilden nog är felaktig inte fenomens existens.


Medvetandet är grunden i universum.


Vi ser nu att den nya forskningen visar att medvetandet är grunden i universum och har skapat materien.

Vi vet att människor och djur är medvetna, men egentligen vet vi inte vad medvetande är, det är ingenting vi normalt grubblar på. Det är bara!

Men när ny forskning och kvantfysiken visar att medvetandet direkt kan påverka materien med tankekraft genom psykokinesi så blir det mer påtagligt.

Det finns människor som har upplevt att ”medvetandet” kan lämna kroppen och sväva upp i taket, andra som har minnen från ett tidigare liv och att de har återföds i en ny kropp. Kan medvetandet efter döden besöka och leva andra världar och dimensioner i universum och sedan komma tillbaka till en ny kropp?


UFO:s och utomjordingar besöker Jorden


Den Amerikanska militären har erkänt att det finns UFO och forskar redan på att försöka kopiera UFO tekniken.

UFO verkar färdas multidimensionellt och kan färdas fortare än ljuset, med en teknik som vida överskrider vår raketteknik. De kontaktar människor telepatiskt och når på så sätt direkt deras medvetande och berättar nya dimensioner och världar.

De material som vi samlat på Secretgalaxy visar på den nya multidimensionella världsbilden även är en andlig världsbild som visar att universum kan vara medvetet om sig själv?

Kan dagens vetenskap utforska dessa nya tankar? Förmodligen inte.


En konflikt uppstår


Det uppstår en konflikt mellan den sekulära materiella världsbilden och den nya världsbilden, genom medvetandets egenskaper.

Materialisterna är säkra på att medvetandet skapat av hjärnan och människan är en intelligent robot och frågor om de paranormala fenomen betraktas med skepsis.

I den nya världsbilden finns medvetandet utanför hjärnan och människan är en andlig varelse inkarnerad i en kropp.


Det är väl bara att byta världsbild.


Vad händer med de etablerade forskarna som satsat hela sin karriär på den materiella världsbilden och på iden om robotmänniskan.

De har det sekulära samhällets förtroende, företagens pengar och den politiska makten i sin hand.

Är det någon i denna position som vill avstå sina pengar och sitt livsverk, även om deras världsbild är felaktig. Ibland har de själva skapat problemen som de för söker lösa, som tex klimatkrisen och miljöförstöring?

Vi befinner oss därför i en brytningstid där en stor konflikt uppstår när ett nytt vetenskapligt paradigm håller på att ta form. Denna nya världsbild följer vi noga på Secretgalaxy.


Välkommen till den nya verkligheten.