Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenPionjärerna inom frekvensmedicin och elektromagnetisk terapiRobert Hahns bloggBiosonics Crystal TunerDoktor Dahlqvists blogg hos PassagenRobert Hahns blogg | Just another WordPress.cKontakt DAGENS HOMEOPATI


Alternativ medicin - vetenskap eller religion?World Healing NowDistant Healing Studies and ArticlesHEALING RESEARCH - HEALING FORSKNINGSecourong - Reiki-healing-forskningEnergimeridianer  Vetenskap och Forskning – VoFowww.vingar.seForskning hos prof OckermanFöljebrev Forskningen på KILänk till healing forskning vid KI 1995-1997

Del 1

Del 2

Del 3Länk till Metro om Osher-center 2005


Det alternativa botandet är här för att stanna

Utdrag ur boken Närkontakt med UFO

 

Intresset för det alternativa botandet, healing, olika terapier med mera, liksom alternativa läkemedel växer sig allt starkare hela tiden.

 

Socialstyrelsen har uppmärksammat detta och försöker hindra mycket av denna ”lekmannaverksamhet” med stöd av den gamla kvacksalverilagen. Bakom lagens tillkomst låg en medvetenhet om att det inte var möjligt att förbjuda lekmannaverksamheten helt, samtidigt som man ville skydda allmänheten mot farlig verksamhet.
Genom tiderna har läkekonsten utövats av framförallt shamaner (medicinmän) och folkbotare, ofta kallade kloka gubbar och gummor. Med tiden tillkom också nya yrken som i större eller mindre utsträckning ägnade sig åt olika former av sjukvård, såsom barberare, kirurger, badare och präster.

De första akademiskt utbildade läkarna kom till Sverige söderifrån på 1500-talet, men det var först omkring 1860 som den naturvetenskapligt orienterade medicinen, även kallad skolmedicin eller etablerad medicin, dominerade den medicinska riktningen i Sverige och övriga västvärlden.

Ända sedan 1600-talet har läkarna och sedermera även andra formellt utbildade yrkeskategorier inom sjukvården genom lagstiftning fått behörighet att utöva sina yrken. Samtidigt har lekmännens verksamhet på området begränsats.

För den som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonal gäller idag i Sverige lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, även kallad kvacksalverilagen. Utgångspunkten i lagen är att all alternativ behandling är tillåten - med vissa undantag.

Lagen gäller den som mot ersättning undersöker eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd och därvid vidtar eller föreskriver åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

Det är också förbjudet att undersöka och behandla barn under åtta års ålder.

Nog är det bra, tycker vi, om man stoppar rena avarter, men nog är det sorgligt om man med lagens hjälp hindrar riktiga alternativ att nå ut till folket, vilket ju blir fallet när de alternativa botarna förbjuds ta betalt för sina tjänster. Ingen har ju i dagens samhälle råd att erbjuda sin arbetskraft helt gratis. Alla måste ju försörja sig. Även de alternativa botarna. Alltså måste de arbeta med något annat för att försörja sig och sin familj och då hinner de ju inte samtidigt hjälpa sjuka människor. Som jämförelse skulle väl ingen komma på tanken att en vanlig läkare skulle arbeta helt gratis, för att hjälpa folk bli friska?

 

Med lagens hjälp försöker man stoppa den nya världsbildens människor att hjälpa folket. De alternativa botarna har ju ingen auktorisation från samhället och tillåts därför inte utöva sitt yrke. Till exempel är healing inte tillåtet, om man tar betalt. Varför? Vad är vitsen med ett sådant förbud? Anser myndigheterna att healing är farligt på något sätt? Varför använder man annars inte all samlad kunskap som finns att tillgå för att rädda människoliv och lindra plågor?

 

De alternativa botarna tror, att människan inte bara har en fysisk kropp, utan också en osynlig,

som vi vanliga inte ser, men som medier ser och har talat om i alla tider. Genom att bota den icke fysiska kroppen kan även den fysiska bli bra, menar de alternativa botarna.

Men för våra etablerade läkare som bara ser och tror, att vi bara har en fysisk kropp, ter det sig underligt, om de alternativa läkemetoderna skulle fungera. Det är därför anhängare av den rådande världsbilden (varav många av den etablerade läkarkåren), vill stämpla de, som tillhör new age eller den nya tidsålderns människor (till exempel de alternativa botarna), som kvacksalvare men även vice versa.

 

För att tala i klartext så står striden om själen och jaget. Är själen och jaget en illusion?

 


Alternativt botande och hälsa


Inom alternativmedicinen anser man att man påverkar energikroppen, den osynlige dubbelgångaren som i sin tur påverkar den fysiska kroppen som blir frisk.


Här finns metoder/tekniker som homeopati, healing, zonterapi, akupunktur mm.

Meditation, yoga, frigörande andning mm.


Varför kämpa om en krämpa?

 

Ur boken närkontakt med UFO

 

Jo, det finns flera sätt att se på verkligheten. De alternativa botarna och läkarna i skolmedicinen och det etablerade samhället har olika synsätt.

 

Striden står om de olika världsbilderna.

 


Det är det omöjliga som utmanar till framsteg.


De alternativa botarna tror att energi, också känd som qi eller chi, prana, vitalitet eller livskraft i olika healingtraditioner, cirkulerar genom kroppen. Vid vissa punkter, chakras, blir energin koncentrerad och påverkar dig både fysiskt och psykiskt.

De alternativa botarna tror att sjukdom är resultatet av en blockering eller obalans (för mycket eller för litet) i energiflödet, vilket förändrar cellerna i vissa organ. Detta händer innan några symptom ens kan påvisas med skolmedicinska metoder.

Healare säger, att de ofta kan veta att någonting är fel, långt innan vanliga läkare kan det.

Healare talar om energin, som flyter mellan dem och deras klienter. Yogalärare beskriver, hur den cirkulerar genom kroppens chakras.

De alternativa vägarna tilltalar inte skolmedicinen, eftersom de inte tror på den osynliga delen i människan. De är rädda för att den hjälpsökande ska dö i värsta fall, om den inte får riktig behandling, vilket bara skolmedicinen kan ge, enligt deras sätt att se.

Vi tar för givet att de kan bota nästan allt, men det kan de inte. De bara tror så själva. Det finns många blockeringar i människan som skolmedicinen inte rår på. Där kan de alternativa botarna göra en insats med sina metoder. Och där står schismen.

 

Skolmedicinen tror inte på de alternativas metoder eftersom de inte tror att vi har någon själ och någon osynlig energikropp att heala. Inte heller finns några bevis eller någon vetenskaplig förklaring till de alternativa energiteorierna.

 

Försök kombinera synsätten så att de leder till utveckling, får vi vid en uppkoppling till de osynligas sfär! Båda behövs!


Robert Hahn är forskningschef vid Södertälje sjukhus, adjungerad professor vid Linköpings Universitet och docent vid Karolinska institutet.

Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?


Det är en daglig utmaning för vetenskapsmannen att behålla sin objektivitet, men det kan vara ack så svårt för den som ger sig in i konventionella forskningsområden. När omvärlden bara accepterar ett visst resultat så krävs ett stort mod och riskvillighet för att argumentera för det omvända. För att visa hur forskare kan lösa problemet på olika sätt så skall vi idag titta närmare på de två största meta-analyserna om homeopati


Till Robert Hahn blogg

En healer på vetenskaplig grund


Som tonåring flyttade han på saker med blotta viljan. Efter mer än 20 år som framgångsrik healer skrev Matthew Manning en bok om sambandet mellan livsstil och fysisk hälsa, baserad på vetenskapliga studier. - Det enda sättet att veta om en metod fungerar är att ta reda på om den blivit testad på vedertaget sätt.

Länk till SVD http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/en-healer-pa-vetenskaplig-grund_157179.svd


Pia Hellertz  har läst

”Forskning till Salu -En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda”

Av Johan Thyberg


Johan Thyberg är professor i cell- och molekylärbiologi vid Institutionen för cell- och

molekylärbiologi vid Karolinska institutet. Där studerande han medicin, där disputerade han

och där blev han docent och år 1999 utnämndes han till professor. Han har varit vid

Karolinska institutet i över 40 år. Han bör alltså veta vad han talar om.

 År 2003 läste han en bok, ”Science in the private interest” (”Vetenskap i det privatas

intresse”) av en amerikansk forskare. Johan Thyberg blev mycket intresserad och började

undersöka hur det stod till på Karolinska. ”Jag blev förfärad av vad jag upptäckte” berättar

han.1

Insikterna ledde till ett antal kritiska artiklar samt ett par böcker. Den första,

”Forskningsfusk eller Rättsövergrepp. Granskning av en Utredning vid Karolinska institutet

och Vetenskapsrådet” (2009) ledde till en granskning och kommentar av Vetenskapsrådet där

de försvarar sitt agerande 2

. Den har jag inte läst. Johan Thyberg drev också frågan internt på

Karolinska men det blev inte uppskattat. Det ledde till ett avtal år 2006 som innebar att

Thyberg skulle vara tjänstledig med viss lön fram till pensionen år 2012.

  Forskning & Vetenskap om   Reconnective Healing

Vad säger forskarna och vetenskapsmännen?


Reconnective Healing® väcker stort intresse från läkare och forskare över hela världen.

Reconnective Healing kan mätas på många olika sätt och nivåer med t.ex.: EKG, EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m. … här är lite av vad de upptäckt hittills. Länk till http://rhstockholm.se/vetenskap/

Healingforskning i Uppsala

 

Under många år har mitt mål varit att få in Healing som ett komplement till vår traditionella sjukvård i Sverige. Som ett led i min strävan att få till stånd en forskning har jag rest land och rike runt och föreläst.

Till en början var antalet besökare som tillhörde sjukvården få, men med tiden spred sig ryktet om föreläsningarna och antalet ökade.

Många föreläsningar senare hade intresset blivit så stort att en kontakt kunde tas med politiker för ett första föredrag. Länk till http://www.rindstam.se/a31df4c3-ee00-46ad-bebb-9c413f1660be-29.html

Vad vi vet och inte vet om healing forskning :


av Larry Dossey , M.D.


Sedan den första stora kliniska studien av bön och healing på San Francisco General Hospital publicerades 1988, har många uppföljande studier har gjorts.  

Dr Dossey ger sin syn på detta och kommer att erbjuda riktlinjer för hur man bäst gör helande experiment.

Han kommer även kort presentera historien om healing forskning och försöka beskriva lyckade healing behandlingar och där det inte lyckas.

Diskussion om utmaningar inom detta område inför framtiden. Länk till PDF dokument http://journals.sfu.ca/seemj/index.php/seemj/article/view/415/376

"Forskare säger homeopati är möjligt"


Prof Luc Montagnier, som vann Nobelpriset 2008 för sin roll i att upptäcka hiv, säger homeopati kan fungera trots dessa höga utspädningar.


I en intervju för tidskriften Science, som frågade, "Tror du att det finns något i homeopati ...?" svarade han, "... Vad jag kan säga nu är att de höga utspädningar är fungerar. Höga utspädningar av någonting är inte ingenting. De är vattenstrukturer som härmar de ursprungliga molekylerna . "


Prof Luc Montagnier är en fransk virolog. Hans nuvarande forskning är helt inriktad på att undersöka de elektromagnetiska egenskaperna hos biologiska ämnen (t.ex. DNA och bakterier) och uttalar sig om att höga utspädningar med samma tillverkningsteknik som homeopatiska läkemedel dvs seriespäd, omväxlande med potensiering (kraftig skakning). I intervjun från 2011, diskuterade han sitt arbete och orsaker till att flytta till Kina vid 78 års ålder. Det var "rädsla kring detta ämne" i Europa som fick honom till det.


Vetenskap är en ständigt växande område och vad det vetenskapliga etablissemanget förklarar vara "omöjligt" i en era, ofta visat sig vara "faktum" i en annan.

För att bara ta ett berömt exempel på medicinska U-svängar, 1982, då Dr Barry Marshall och dr Robin Warren först fram sin teori om att bakterieinfektion var en underliggande orsak till magsår, vart deras idé förlöjligad.  


Forskarna sade att det var omöjligt för bakterier att överleva den sura miljön i magen, än mindre trivs där, men år senare Marshall och Warren var upprättelse när det äntligen accepterat att de var rätt -  Helicobacter pylori  -infektion är verkligen den vanligaste orsaken till magsår .


År 2005 var de tilldelades Nobelpriset i fysiologi. I Nobel citat läkarna prisades för sin "uthållighet, och vilja att utmana rådande dogmer".


Medan forskarna fortsätter att undersöka hur homeopatiska läkemedel har en biologisk effekt, kanske vi borde vara mer försiktig med att använda ordet "omöjligt" när det kommer till den medicinska vetenskapen.

The Energy Cure: Unraveling the Mystery of Hands-on Healing


By William Bengston and Sylvia Fraser


Drawing on his 30+ years of research into anomalous healing, Bill Bengston's book challenges us to rethink what is possible in medicine and healing, taking us through his own adventure of discovery.Through ten controlled animal experiments conducted at five university laboratories, Bill found that mice could be completely healed of cancer using a simple hands-on healing technique. He also investigated assorted correlates to healing such as geomagnetic micropulsations and EEG harmonics and entrainment, which further confirmed and deepened the mystery. Though initially skeptical of the astounding results he was seeing, eventually the accumulation of clinical and experimental evidence simply overwhelmed his own disbelief. Regardless of what anyone else might conclude, the rigour of Bill Bengston's research makes the evidence difficult to dismiss.Praise for The Energy Cure


"Very infrequently, a scientist comes along whose work leads to a quantum change in the quality and significance of research in some field. Such a scientist is William Bengston, who is responsible for such a change in the recondite field of anomalous healing. His results are so extraordinary as to eclipse all previous work in that field. Bengston would be a prime candidate for a Nobel Prize in Alternative Medicine, if such an award existed."

- Peter Sturrock, emeritus professor of applied physics, Stanford University


http://opensciences.org/books/medicine-health-and-healing

Tidningar och publikationer på nätet om alternativt botande


Alternative Medicine Studies


Alternative Medicine Studies is a peer-reviewed, online-only scientific journal about alternative medical systems including: acupuncture; anthroposophic medicine; ayurveda; chiropractic; herbalism and natural products; homeopathy; naturopathy; osteopathy and traditional medicines. All issues are freely available online.


Alternative Therapies in Health and Medicine


Alternative Therapies in Health and Medicine is a peer-reviewed scientific journal which promotes the art and science of integrative medicine, striving to maintain the highest standards of ethical medical journalism independent of special interests. It was the first journal in this field to be indexed in the National Library of Medicine. From 2006 to 2008, ATHM was cited more frequently than any other journal in the field.


BioPsychoSocial Medicine


BioPsychoSocial Medicine is an online, peer reviewed journal published by BioMed Central in the United Kingdom. It focuses on mind-body interactions and psychosomatic disorders. All issues are freely available online.


BMC Complementary and Alternative Medicine


BMC Complementary and Alternative Medicine is an open access, peer-reviewed journal offers research that explores the biological mechanisms of action, as well as their efficacy, safety, costs, patterns of use and/or implementation. All articles are freely available online.


Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas


The Latin American and Caribbean Bulletin of Medicinal and Aromatic Plants is a bimonthly scientific publication directed to diverse professionals and technicians linked to the field of medicinal and aromatic plants with articles on original research, reviews, and short communications written in Spanish, English, Portuguese or French. All articles are freely available online.


Bulletin of the Electro-Therapeutical Laboratory of the University of Michigan


This was a periodical published in Ann Arbor, Michigan, from 1894-1897 focused on the use of electricity and other electrotherapeutical methods for the treatment of diseases and disorders. Scans of the original issues are freely available online.


Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine


Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (eCAM) is an international, peer-reviewed, online journal that seeks to understand the sources of and to encourage rigorous research in the world of complementary and alternative medicine. All articles are freely available online.


Explore: The Journal of Science and Healing


Explore: The Journal of Science and Healing addresses the scientific principles behind, and applications of, evidence-based healing practices from a wide variety of sources, including conventional, alternative, and cross-cultural medicine. It is an interdisciplinary journal that explores the healing arts, consciousness, spirituality, eco-environmental issues, and basic science as all these fields relate to health. All articles are freely available online.


Integrative Medicine Insights


Integrative Medicine Insights is an online, peer-reviewed journal dealing with alternative, complementry, and traditional medicine. All articles are freely available online.


International Journal of Advanced Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy


The International Journal of Advanced Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy is an online, peer-reviewed journal focused on Ayurvedic medicine, Unani, Siddha, yoga, homeopathy, and related topics. All articles are freely available online.


International Journal of BioSciences, Alternative and Holistic Medicine


The International Journal of BioSciences, Alternative and Holistic Medicine (IJBSAHM) is a multidisciplinary peer-reviewed journal that focued on significant research in alternative and holistic medicine. All articles are freely available online.


International Journal of Healing and Caring


The International Journal of Healing and Caring is an online periodical that focuses on complementary therapies of all kinds, including wholistic healing, spiritual awareness and healing, homeopathy, therapeutic touch, and others. All articles are freely available online.


Internet Journal of Alternative Medicine


The Internet Journal of Alternative Medicine (IJAM) is a peer-reviewed journal published by the Association of Integrative Oncology and Chinese Medicine. All articles are freely available online.


Japanese Journal of Complementary and Alternative Medicine


The Japanese Journal of Complementary and Alternative Medicine is the official journal of the Japanese Society of Complementary and Alternative Medicine, and is an online, peer-reviewed journal. All articles are freely available online.


Journal of Experimental and Integrative Medicine


The Journal of Experimental and Integrative Medicine is an online, peer-reviewed journal focusesed on alternative, complementry, and traditional medicine. All articles are freely available online.


Journal of Traditional and Complementary Medicine


The Journal of Traditional and Complementary Medicine is a quarterly journal focused on traditional medicine, preventive herbal medicine, and dietary therapy. All articles are freely available online.


http://opensciences.org/journals/medicine-health-and-healing

Pranic Healing Research - The Ashish Institute For Inner Studies, Australia.En kartläggning av området för Subtle Energy Healing


En webbresurs för forskning om energi healing metoderGamla traditioner refererar till subtila energier (t.ex. qi, chi, prana, eterenergi, mana, Fohat, orgon, ODIC kraft, livskraft, homeopatisk resonans) som tros ligga bakom funktionen av i traditionella healing metoder.


Förekomsten av sådana energier ingår inte i dagens vetenskapliga modell, som uttryckligen står för bara fyra fundamentala krafter (stark och svag kärnkraft, elektromagnetiska och gravitationskraft) och innehåller inte en förklaring till det subjektiva medvetandet, och inte heller någon förklaring på mental påverkan på fysisk materia. Trots detta, finns en växande acceptans av traditionella healing metoder inom området komplementär och alternativ medicin (CAM). Mycket litteratur beskriver idag subtila energier och deras effekter på hälsa och välbefinnande, är dessa upptäckter verkliga och kan tillämpas inom områden som hälsovård och utbildning. Det finns en begränsad och varierande grad av vetenskaplig noggrannhet i denna forskning, vilket leder till varierande grad av förtroende på resultaten.


http://www.noetic.org/research/project/mapping-the-field-of-subtle-energy-healing/