Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenFri energi, alternativ teknik och psykotronik


Det finns en rad uppfinnare och forskare som hävdar att man kan ta ut energi ur en annan dimension eller ur kvantsoppan. Några har konstruerat frienergimaskiner.

Här har vi också placerat viss andningsteknik, andelyft/ tankekraft, som vi själva praktiserat, men inte alls förstår hur det fungerar, bara att det fungerar.
Hal Puthoff

Energi ur ingenting

Titta på videon från frienergi konferans

Vakumenergin och ZPE

Tomhet finns inte. Även i totalt vakuum uppstår hela tiden kortlivade virtuella partiklar. (En virtuell partikel är en partikel som inte finns. Den är bara energi.)

Nu hoppas en handfull fysiker på tomrummets energi, att få ut energi ur vakuum. En energi ur tomheten. ZPE, 0-punktsenergin

 

Dr. Harold Puthoff på Institute for Advanced Studies in Austin, Texas. säger sig ha lyckats med att få ut energi ur ZPE 0-punktsenergin.

Han var i Stockholm på fri-energikonferansen 1994 och på presskonfereransen höll han ett 30 min anförande om sina resultat.

 

Sannolikt bildades universum ur en kvantfluktuation av virtuella partiklar.

En del kosmologer anser att det före Big Bang bara fanns ett oändligt vakuum, där så kallade virtuella partiklar hela tiden uppstod och försvann. På något sätt upprätthölls emellertid en tillfällig balans. Och sedan exploderade intet och födde universum.

Det har visat sig att Heisenbergs osäkerhetsprincip även gäller för tid och energi, och att det därför måste existera någon form av energi i den tomma rymden.

Då energi och massa är två sidor av samma sak och kan omvandlas till varandra, betyder det att det även i ett totalt vakuum hela tiden uppstår massa i form av virtuella partiklar, som bara lever under mycket kort tid. Att vakuumet står och ”kokar” på det sättet kallas kvantfluktuation.

Puthoff har på senare år forskat i metoder för att tappa energi ur vakuum, bland annat via bubblor som bildats med ultraljud.

Ännu har målet om obegränsade mängder gratis energi inte nåtts. Om detta fantastiska projektet lyckas, kommer det för alltid att förändra vår framtid.

 Denna sida ger dig en introduktion till fri energi maskiner som har intressanta egenskaper och vissa (felaktigt) beskrivs som "evighetsmaskiner".


En atom är en evighetsmaskin. Elektronerna har samma omloppsbana kring kärnan stadigt i miljontals år utan att stanna och de är i ständig rörelse? Varför stannar inte elektronerna  och får slut på sin energi? Kvantmekanik har visat att universum är en sjudande kittel av energi med partiklar poppar in och ut ur vårt verklighet. Vi vet att E = mc2 och att det krävs enorm mängd energi för att skapa någon form av materia. Om vi kunde ta ut en liten del av denna energi, då skulle vi ha fri energi för hela vår livstid. Det finns många som har ideer och konstruerat maskiner som tar ut denna energi. Den energi kallas "Zero-Point Energy" eftersom det är den energi som blir kvar när ett systems  temperatur sänks till absoluta nollpunkten.

Med länken nedan länkas du till en webbplats som beskriver många olika maskiner, med scheman, fotografier, förklaringar, till hur maskinerna fungerar. En viss förståelse av elektroniska kretsar behövs, en enkel, steg-för-steg instruktion och kurs i elektronik finns också i kapitel 12. Med denna kan du  utan förkunskaper i elektronik, konstruera och bygga den typ av kretsar för användning i dessa enheter.

Läs merHutchison effekten

Detta är ett pdf.dokument som  visar på privat forskning inom fri energi.

Det visar på ett ovanligt fenomen som kallas ”Hutchison effekten”.

Det är ett underligt arrangemang av teknologier från Nikola Tesla och Van de Graaf. Det ger flera olika effekter som levitering och möjligheter att bryta av metaller utan att röra dem.Dokumentet är skrivet av George D. Hathaway

Länk Hutchison

Information converted to energy - physicsworld.comPsychotronicJANUARY 15th FOCARDI AND ROSSI PRESS CONFERENCE « Journal of Nuclear Physics
Interview with Rossi (cold fusion) to get clarity on his catalyzer technology
Patent WO/2009/125444 « Journal of Nuclear PhysicsFlux Theory - flux particle explainedGravity
SVPwiki : Ether
www.orgonomyconference.org
Maria Orsic and the Vril Society « News from Behind the Scenes
Sepp Hasslberger: Kozyrev: Aether, Time and Torsion
Can Zero Point Energy Gain Credibility? | New Energy and Fuel


SO, YOU WANT TO BUILD A CLOUDBUSTER?Steven Greer talar om frienergi


"What you have just heard; Only a handful of people on earth know, even in classified projects; Is highly compartmented. This is really way past TSSCI - Top Secret Special Compartmented Intelligence." | Dr. Steven Greer


►Special thanks to DR. STEVEN GREER


https://ce5film.com

www.siriusdisclosure.com

Yt - https://www.youtube.com/channel/UCC6B...

IG - https://www.instagram.com/dr.steven.g...

FB - https://www.facebook.com/doctorsteven...

Twitter - https://twitter.com/DrStevenGreer