Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden
För medlemmar i SPF

Som medlem i SPF kan du titta/lyssna på föredrag med parapsykologiska forskare.

Föredragen är video och ljudinspelade och är sedan överförda digitalt till Windowsmedia format.


De finns idag på Webben här


Du kan se dem i din dator