Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenFörutsägelser och spådomarFörutsägelser

Ur boken Närkontakt med UFO

 

Läser man Seths förutsägelse från ”andra sidan”, Nostradamus profetior, UFO-kontaktpersoners påståenden och också mången kanaliserad information, så tycks det vara planerat ett nytt sätt att leva för människan. Några korta citat nedan får tala för sig själva, men nog tolkar vi det som, att det låter hoppfullt för vår framtid. Kanske kommer vi att lyckas besegra ondskans och mörkrets krafter till slut och skapa oss fred och det himmelrike på jorden vi alla innerst inne längtar efter. Fred på vår blå planet Tellus.


Aldrig trodde vi, när vi började med den här boken, att vi skulle landa i religiösa och filosofiska frågor, men så har nu blivit fallet. Och vi tror dessutom att det finns mycken dold kunskap att hämta ur gamla religiösa, filosofiska, ockulta och esoteriska skrifter, om man nu lyckas tolka alla dolda sanningar och symboler rätt. Kanske är vi en god bit på väg? Vi kan inte låta bli att delge dig nedan positiva förutsägelser.Först en radiokontakt med Seth från ”andra sidan” och station Rivenich i Tyskland den 9 mars 1989.- ”Seth, en varelse från fjärde planet. Frukta inte! Allt vad vi meddelar er över direktkontakt, vet människan direkt från början av sin existens. Men människan har förlorat sitt väsen på grund av negativ andlig ovetenhet. Hon skall inte se ner på andra, då alla andras fel lurar i henne själv.

Det är dock för människorna planerat ett nytt sätt att leva. Människan kommer att genomgå en metamorfos (förändring). Vid slutet av sin metamorfos kommer hon att minnas sina tidigare inkarnationer. Denna process skall ni söka efter. Människornas situation behöver många nya informationer till andra, högre, multidimensionella realiteter. Jag slutar. Slut på kontakten.”

 

Seth   


Video med sethI Nostradamus profetior läser vi vidare.

 

De fjärran portarna till andra sfärer har öppnats, varigenom vidare förnyelse och nystrukturering av världen kommer. Djärva reflexioner stiger mot himlen. En större, vidare expansion har konkretiserats i tilltagande andlig styrka hos allt och alla.I Bibeln läser vi

En ny himmel och en ny jord.

Ur Johannes uppenbarelse kap 21.


”Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.

Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud, som är prydd för sin brudgum.

Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem

och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.

Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Ytterligare sade han: Skriv; ty dessa ord äro vissa och sanna.

Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.”Fler förutsägelser


Maya-kalenderns tideräkning slutar år 2012.

Kanske antyder detta något om tiden, alltså inte alltför långt bort tidsmässigt.

Men Mayakalenderns slut är inte slutet för världen, utan en väg till upplysning och omvändelse enligt Carl Johan Calleman, fil dr i biologi och författare till boken ”Mayakalendern - mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande”Bhagavan Kumar

(Kalki) och Amma i Indien säger liksom Mayakalendern att före 2012 ska vi alla vara upplysta.


Återstår att se om de får rätt. Det är ju inte så många år kvar, så de flesta av oss hinner ju bli upplysta och/eller uppgå i en annan dimension, vad detta nu innebär.


Är du rädd för det som händer 2012 2012 Forum . se


   Ett intressant fjärrsyns experiment    visar på ett globalt klimatavtal flera     verkligheter, tidslinjer och händelser


Vi på The Farsight Institutet genomför för närvarande en fascinerande studie med fjärrsyn för att studera klimatet och planetariska förändring mellan åren 2008 och 2013.

De första resultaten visas dramatisk på en global skala, och vår forskning visserligen tyder på att stora globala förändringar är en möjlighet fram till 2013. Detta är forskning, inte visshet. Kom ihåg vad Albert Einstein en gång sade: "Om vi visste vad vi gjorde, skulle det inte kallas forskning, skulle det?"

Ni uppmanas att granska samtliga av våra resultat noga och lär med oss när vi slutföra detta experiment i mitten av 2013. Länk Farsight


Gerald Celente – en modern Nostradamus - av Michael Delavante

Mayakalendern/Myter och fakta |

Mayakalenderns Betydelse För Norden & Svenskarna / Artiklar / Utomjordiskt iFokus

The Mayan Calendar

soulsawakening.net

Welcome The Mayan Calendar Portal

Wandering WolfFeeling the Future: experimentella bevis för att det går att känna av framtiden

Daryl Bem vid Cornell University har visat i sin rapport,i The Journal of Personality och socialpsykologi  Bem's metod var mycket okomplicerad. Han tog etablerade psykologiska tester och protokoll, och vände på sekvensen, så att orsaken blev att de kunde se in i framtiden.

Läs mer