A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm -en ny multidimensionell världsbild

- LÄS VÅRA SPÄNNANDE ARTIKLAR ELLER LADDA FRITT HEM LJUD- OCH VIDEOINSLAG -

Galax