Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenMedvetandeforskning.

Den nya multidimensionella världsbilden menar att medvetandet finns i den andliga odödliga delen av människan, men koppling finns till den materiella kroppen.

Allt tycks ha medvetande. Även Jorden, växter och djur känner. Mättekniker: Backster-effekten och Eggprojktet  (Backster-effekten: Växterna skriker när de skadas eller känner av omgivningen (uppmäts med GSR- galvaniskt hud-motstånd). Egg-projektet: med slumgenerator mäts Jordens medvetande som reagerar vid t ex olycks händelser.

(Den materiella vetenskapen menar att den materiella hjärnan skapar medvetandet, som utplånas när kroppen dör. )


Global Consciousness Project

 

(GCP, även kallad EGG Project)

är en parapsykologi experiment.

 

Det inleddes 1998 och beskrivs som ett försök att upptäcka interaktioner mellan "global medvetenhet"med fysikaliska system. Projektet använder enligt uppgift ett geografiskt distribuerat nätverk av slumptalsgeneratorer som kan korreleras med världens händelser.

Det som påverkar slumpgeneratorerna är en utbredd känslomässig reaktion eller fokuserad uppmärksamhet av ett stort antal människor.

 

Den GCP är privat finansierade genom Institutet för Noetic Sciences som beskriver sig själv som ett internationellt samarbete på ca 100 forskare och ingenjörer.

 

Läs mer på deras hemsida


Växter har ett medvetande


1966 utförde Cleve Backster ett experiment som kunde ha revolutionerat sättet vi tänker på som begreppet medvetande. En dracena (växt) reagerade på tankar från en människa.


Experimentet

Han kopplade upp en lögndetektor till en växt ”dracena”  för att kontrollera hur lång tid det tog för vattnet att nå bladet. Resultatet blev inte som förväntat. Lögndetektorn visade signaler som liknade mänskliga signaler. En lögndetektor mäter hudmotståndet, det ändras med känslor och hot mot personen.
När Backster såg signalen på skrivarpappret funderade han på vilka experiment han kunde göra.
När han tittat på signalen i tretton minuter, signalen var stabil.

Nu  tänkte Backster på en bild i sitt inre sinne.


 ”Jag skall bränna ett blad”.


Han uttalade inte orden, rörde inte växten eller utrustningen. Det enda som var nytt var den mentala bilden.

Växten reagerade och pennan på skrivaren hoppade upp och ner över papperet.


Ett nytt begrepp var skapat Biokommunikation

Nu startade Backster en rad experiment som han trodde skulle visa om växten var i samklang med hans känslor. Han lämnade växterna under en längre tid och gick till en bar för att prata med vänner och lögndetektorn kunde mäta upp-och nedgångar i samtalet som Backster upplevde.


Detta var inte bara Backsters känslor som växten reagerade på, när han hällde kokande vatten ner diskhon och dödade mikrober, svarade växten, våldsamt på deras död.


Primär perception

Backster kom fram till att Lögndetektorn visade att växterna har primär perception. Han kallar det inte ESP ”extra-sensorisk perception” eller telepati, som vi skulle göra om en människa skulle kunna läsa de känslor och tankar hos andra människor. Växter har ingen hjärna utan måste ha ett grundläggande sinne.

Experiment med lögndetektorer eller GSR som det också kallas, har de replikeras av flera laboratorier världen över. Vi gjorde det i Stockholm, inom Stockholms forskningscenter för psykobiofysik under 70-talet. Vi testade även ägg, yoghurt och olika växter. Vi fick de reaktioner som Backster hade fått, men vi kunde inte alltid repetera försöken med samma resultat. Varför vet vi inte.

Nu finns det kommersiellt tillgängliga testutrustningar för biocommunication, åtminstone mellan växter.

Kanske det är dags att göra om försöken igen med modern utrustning då vi då 1975 hade stora problem med tolkningen, långtidsstabiliteten och att skrivarpapper som det gick åt massor av meter av var dyrt. Idag finns allt i datorn.


Tony


Kort om medvetandet av Susan Blackmore (9789186061067) - Adlibris Bokhandel


Fysik och Medvetandet

Det finns ett pågående debatt om "medvetande" och "materia".  "Medvetande skapar materia". Materia kan aldrig skapa medvetenhet. Kvantfysik föreslår att på den djupaste nivån finns det ingen fråga, bara medvetandet.


I videon ovan diskuterar Dean Radin kvantfysik och medvetande, Partiklar finns bara i relation till varandra och är inte partiklar i tid och rum.

Intressanta aspekter.


Medvetande videos från Closer to trouth

Det senaste om framstegen inom hjärnforskning, sinne, fri vilja, främmande intelligenser i universum, parapsykologi, livet efter detta, och medvetande.

  

Videos


Vad är universums storskaliga struktur?  

Varför är medvetandet så mystiskt?  

Vad är kärnan i medvetandet?  

Är medvetande det grundläggande?  

Kropp-själ-problemet?  

Lösningar på kropp-själ-problemet?  

Vad är hjärnan?  

Hur hjärnan strukturerad?  

Vad är hjärnans funktion?  

Hur upplever och känner mänskliga hjärnor ?  

Kan hjärnan förklara medvetandet?  

Hur blir hjärnan medveten?  

Hur tänker hjärnforskare om medvetandet?  

Är personen bara materiell?  

Har personen en själ?  

Är själen odödlig?  

Finns det liv efter döden?  

Har vi fri vilja?  

Hur upprätthåller personen sin identitet?  

Har transpersonell psykologi förnyat verkligheten?  

Om transcendens och förändrade medvetande tillstånd?  

Varför är ESP så spännande?  

Har ESP Avslöjat det icke-fysiska?  

Kan ESP avslöja en ny verklighet?  

Existerar änglar och demoner ?  

Varför söker vi efter intelligenta utomjordingar?  

Var är de, alla dessa Aliens?  

Skulle Intelligent Aliens underminera Gud?  

Hur vaknar  filosofi I den fysiska världen?  

Metafysik avslöjar verkligheten?  

Vilka saker finns egentligen?  

Vilka saker är medvetna?  

Har Medvetande besegrat materialism?  

Har Medvetandet ett syfte?  

Hur kan medvetandet leda till till Gud?  

Kan vi förklara Cosmos och medvetande?  


Länk till videos


En transcendent världsbild

Deepak Chopra och Marilyn Mandala Schlitz PhD,Som aktiva aktörer i det gudomliga, är människor i stånd till anmärkningsvärda förvandlingsbedrifter, - inte bara för sig själva, utan även för den värld de lever i. Det är dags att vakna upp till denna potential.


Följande dialog, är ett utdrag från Institutet för Noetic Sciences senaste teleseminar serien, "Att undersöka Noetic vetenskaper."

Marilyn Schlitz samtal med Deepak Chopra. Han är en ikon för diskussionen mellan vetenskap och andlighet och djupaste utforskningar av det mänskliga medvetandet.


Läs mer av den här intressanta artikel


Dr Chopra är också talare vid den kommande konferensen IONS, på söndagen 25 juli där han kommer att leda en post-konferens och workshop kallad "Healing, omvandling, och högre medvetande."

Denna kan ni vara med på och är ett arrangemang av IONS och Chopra stiftelsen och är öppen för alla.


Länk till konferansen

Meditation för att förhindra våldsbrott i Washington, DC: Resultat från den nationella demonstrationsprojekt, juni-juli 1993.

Denna studie visar slutresultaten från en två månaders experiment för att minska våldsbrott i Washington, DC. På basis av tidigare forskning det hypotesen att graden av våldsbrott i District of Columbia skulle minska kraftigt med skapandet av en stor grupp deltagare i Transcendental Meditation ® och TM-Sidhi ® program för att öka enhetligheten och minska stressen i området.

Läsmer http://www.istpp.org/crime_prevention/

Ny bok:

War of the worldviews,

Kampen mellan olika världsbilder – vetenskapen mot andligheten, bok är skriven av Deepak Chopra och Leonard Mlodinow, fysiker, screenwriter, och författare till bl a The Grand Design, som han skrev tillsammans med Stephen Hawking.


Boken täcker ämnen som kosmologi, liv och evolution, the mind and brain, och Gud. Chopra förespråkar sin variant av andlighet, en världsbild där universum är en ”evolving consciousness”.


Denna artikel är baserad på en "Closer to trouth" episod som produceras och regisserad av Peter Getzels.


Föreställningen att mänskligheten skulle kunna leva i en konstgjord verklighet - en simulerad universum - verkade mer som science fiction.


Men talar man med forskare och filosofer insåg jag att de ser universum som ett gigantisk dataspel, skapat av

En supersmart hackare någon annanstans!


http://www.space.com/30124-is-our-universe-a-fake.html?cmpid=514630_20151220_56508706&adbid=10153209482581466&adbpl=fb&adbpr=17610706465


The Case Against Reality | Prof. Donald Hoffman on Conscious Agent Theory


We have no clue how consciousness emerges from 3 pounds of wet goo. Cognitive scientist Don Hoffman takes us deep into his research suggesting we're attacking the problem backwards. The implications may challenge all you know about our place in reality. Take the Red Pill and see how deep the rabbit hole goes...


In this extended interview we dive into the Interface Theory of Perception (how evolution hides the truth about reality in favor of a dumbed down user interface that only shows us "fitness" payoffs that help us survive), the "Hard Problem of Consciousness" and how we simply have no idea how consciousness could emerge from physical matter, the theory of Conscious Realism (how reality is really a social network of conscious "agents" and our perceptions are simply the interface by which we exchange experience with other agents), the math behind conscious agent theory, implications  for artificial intelligence (AI), psychedelics, spirituality, and much much more.


Links to our prior conversation, more info on Conscious Realism and Prof. Hoffman's work, and full written transcript at http://zdoggmd.com/incident-report-266

Audio podcast links are here: https://zdoggmd.com/podcasting/consci...


YOUR support means the world to me and helps make what we do possible:


YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFyR...

FB: http://facebook.com/becomesupporter/z...

Patreon: http://patreon.com/zdoggmd


Videos- https://ZDoggMD.com/

YouTube- https://YouTube.com/ZDoggMD

Facebook- http://facebook.com/zdoggmd

Twitter- http://twitter.com/zdoggmd

Instagram- http://instagram.com/zdoggmdhttps://www.youtube.com/watch?v=dd6CQCbk2ro&feature=emb_logo&fbclid=IwAR17xc0kaShhJFNXKfk_tP6WCY0dLUhfzAaDd_qpH811Xyt2OS1GgR8TJKw