Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenAndekropp, Själ,
Aura, Chi, Chakra

Människan ett andligt väsen med en energikropp eller osynlig dubbelgångare som överlever den kroppsliga döden och vars JAG-medvetande kan lämna den fysiska kroppen.

Vi genomströmmas av livskraft/Chi-kraft genom osynliga meridianer och kroppsenergicentra (Chakras). Auran visar utstrålning från  kroppen/ energikroppen. Olika läror har olika benämningar på detta osynliga

Energisystem.


Utstrålning av t ex auran kan mätas med slagruta, pekare, pendel och ses med Kirlian-foto:

Kirlianfotot visar utstrålning (aura) kring t ex ett föremål, avklippt blad, en hand, ett finger mm. Man har lärt sig att tolka färgen och formen för att se bl a sjukdomar, eller om man mediterar eller healar på föremålet.

(Se även ESP (sjätte sinnet).


Aura

Från Wikipedia, den fria encyklopedin

Översatt med google


En aura är ett fält av subtil, ljusstrålning kring en person eller ett föremål (som gloria eller Aura i religiös konst ). Skildringen av en sådan aura betecknar ofta en person med viss makt eller helighet. Alla levande varelser, objekt kan visa auran. Ofta är den synlig spontant eller kopplad till tredje ögat.

Man associerar olika personlighetsdrag med färger i olika lager i auran.

I Iran den aura kallas Farr eller "härlighet": det skildras i samarbete med zoroastriska och profeterna av islam. kungar Auran är väl representerade i indiska religioner.

Den buddhistiska flaggan representerar de färger som sett runt en upplyst Buddha.

I Jainism begreppet Lesya avser färger till mentala och känslomässiga egenskaper.

Enligt den indiska läraren Meher Baba består auran av sju färger, i samband med subtila kropp och sitt förråd av mentala och känslomässiga intryck.

Andlighet förvandlar gradvis denna aura i en andlig gloria. Hinduiska och buddhistiska källorna ofta koppla dessa färger till kundalini och chakran .

I den klassiska västerländska mystiken nyplatonismen och kabbalan förknippas auran med lyster i astralkroppen, ”känslokroppen” en subtil kropp som förknippas med olika mentala förmågor.

Symboliken av ljus som finns i Bibeln är ibland förknippad med idén av aura eller "kropp av ljus":liknande tolkningar finns i islamiska traditioner.

Enligt litteraturen av teosofins , antroposofin och Archeosophy också, varje färg i auran har en mening, som visar en exakt känslomässiga tillstånd. En fullständig beskrivning av auran och dess färger har tillhandahållits av Charles Leadbeater , en teosof, Leadbeater och andra.Kirlianfotografering

Kirlian fotografi har ofta felaktigt kallats aura-fotografering, man fotograferar inte auran utan coronan på det elektriska fältet runt ett föremål.
Denna fotograferingsteknik uppfanns av ryssen Semyon Kirlian.


Det mest uppseendeväckande med Kirlianforgrafering är upptäckten att den avklippta delen på ett löv syns efter avrivningen. Resultatet var mycket uppseendeväckande. Där den bortrivna biten skulle ha suttit fanns ett spöklöv, en svag aura som hade exakt samma kontur som den avrivna biten.Vid fotografering av fingrar kan formen och färgen på coronan visa på sjukdomar och hälsa enligt de senaste forskningen, se video ovan.


Så här går det till

Kirlianfotografering går ut på att placera ett föremål på en film mellan två plattor som utgör en kondensator. Under en delar en sekund läger man på en hög spänning och hög frekvens då vibrerar elektroner och bildar en corona ”Aura”, som ger ljus ifrån sig, som avtecknar sig på filmen. Det är formen och färgen hos coronan som är kirlian fotot.
Det är alltså elektrisk urladdning i luften mellan fingret och den fotografiska plåten som är kirlian fotot och inte den aura som synska och mediala personer ser.
Det kan finnas en påverkan från auran på coronan så att urladdningen visar liknande egenskaper som mediala personer ser. Detta har diskuterats bland forskare.

Man kan även fotografera en persons fingertopparna, då placeras hela kirlianapparaten med film i ett mörkt rum och personen får placera sitt finger direkt på filmen och exponeringen görs i mörker.
Försök har gjorts tolka bilden med avseende på att identifiera sinnesstämning, sjukdom och hälsa.


I maj 1972 var den första konferensen i väst om Kirliansk fotografering, akupunktur och männsikans aura. En del av deltagarna i konferensen rapporterade att de lyckats få fram några av de effekter som sovjetiska forskare påstod sig ha lyckats med, och dessutom hade de fått fram en del egna. Prof Douglas Dean hade tex fotograferat en helbrädagöreskas händer. Han kunde visa att det ljusskimmer som omgav hennes fingertoppar flammade upp så fort hon tänkte på att bota människor. Thelma Moss och Johnson hade hittat en försöksperson som alltid kunde förändra sin blåvita corona till en röd plump genom att medvetet reta sig till ursinne.

Under tiden fortsätter forskarna sitt arbete. Thelma Moss påstår sig ha lyckats förutsäga groddbarheten hos sojabönor till 100%. Hon säger också att hon lyckats göra videofilmer som visar hur en aura runt en växt blir starkare när en människas hand närmar sig.

Det finns idag dator styrda Kirlian apparater där man ersatt filmen med en videokamera. Bilderna tolkas sedan av datorn och visar vilken sjukdom du har.


Intressant video om Chi energi på youtube!


Videon visar hur Ven Lama Dorje Dondrup skapar en energibubbla av chikraft runt sig, som gör honom oåtkomlig.

Han försvarar sig mot många angripare utan att han rör vid dem, de studsar  iväg från honom, precis som de fått en elektrisk stöt.

Det han gör liknar Aikido, som är en självförsvarskonst där motståndarens kraft används emot honom själv, men i Aikido rör man vid motståndaren och utnyttjar motståndarens rörelseenergi till kast och fall.

Om man skall tro den här videon så är det en för Västerlandet okänd kraft Chi, som kan användas på detta sätt. Chi är det kinesiska ordet för denna energi.

Ki i Aikido är det japanska ordet för denna kraft.


Enligt traditionen så är Chi en kraft som flyter genom allting och om den används rätt kan bota sjukdomar, påverka människor och även fysiska föremål.

Chi är den naturliga energin i universum.

Energin är andlig och subtil.

Chi genomsyrar allt, inklusive den mänskliga kroppen.

Harmoni är kopplat till chi.

Genom Chi kan man nå andlig utveckling.

Det är Chi som flyter i akupunkturmeridianerna och används i Kungfu, Qi gong, Aikido och Karate.


Den universella, andliga, subtila energin har upptäcks och återupptäcks av olika kulturer och då har andra namn används på energin. Den erkänns inte idag av den materialistiska vetenskapen som betraktar det som övernaturligt och tricks.


Vi har fler iakttagelser av energin på hemsidan då under rubriken healing, den energi som det gå att bota med och fri energi, den energi som driver frienergiapparater.  


Den här videon och demonstrationen gjordes vid femte internationella kinesiska Arts Festival i England 1996.


http://www.youtube.com/watch?v=S6KxA6H4aUg&feature=related

www.vingar.se