Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenInnehållsförteckning

över den nya multidimensionella världsbilden
EVP. ITK, ITC,


(bandröster, transkommunikation).
Teknisk kontakt med andra dimensioner och världar, med döda och utomjordingar mm


Här finns autentiska videoinslag från teknisk kontakt med döda via bandspelare s k bandröster (EVP) och kommunikation via radio, TV, telefon och dator, s k Transkommunikation (ITK).


Vi visar den teknik som används vid kontaktförsöken.

Här finns även tekniska mätinstrument för undersöka spökhus eller detektera andra paranormala fenomen.


Medvetandeforskning


Allt tycks ha medvetande. Även jorden, växter och djur känner.


Mättekniker:  
Backster-effekten uppmäts med GSR- galvaniskt hud-motstånd. Växter skriker när de skadas eller känner av omgivningen.

Egg-projektet: med slumgenerator mäts Jordens medvetande, som reagerar vid t ex olyckshändelser.


Astronomi, Kosmologi,  Astrofysik, Astrobiologi


Den vetenskapliga studiet inom astronomin och fysiken av universums uppkomst och utveckling och dess storskaliga struktur.

Det finns en myriad andra världar ute i universum,  men största delen ligger dolt för våra ögon och teleskop.


UFO, utomjordingar, UFO-kontaktpersoner

Här kan du läsa om eller titta på videos om

UFOs, utomjordingar, UFO-kontaktpersoner och vittnen. Exo-politik. UFO-forskning.

 6-punktssystem (dimensionsportar), genvägar/motorvägar i universum genom s k Icke-Tidstunnlar (Vit-tidstunnlar). Sädescirklar mm.


6-punktssystem (dimensionsportar), kan mätas med slagruteteknik, men även med vanliga tekniska mätinstrument, t ex radio, fältstyrkemeter, magnetfältsmätare.


Liv efter döden, ut-ur-kroppen upplevelser, reinkarnations minnen

Forskning kring människors upplevelser (liksom

andliga, esoteriska och religiösa  världsbilds uppfattningar), ger stöd för att människan har en andlig sida som överlever döden. I vår tradition kallas denna Själen, det Inre Jaget/ en andlig eterisk del i Kosmos, en energikropp  eller osynlig dubbelgångare med  JAG-medvetande som kan lämna den fysiska kroppen och uppleva astralresor, ut-ur-kroppen upplevelser (UKU), nära-döden upplevelser (NDU), sista hälsning, liv efter döden reinkarnationsminnen mm.


Andekropp, Själ,
Aura, Chi, Chakra

Människan är ett andligt väsen med en energikropp eller osynlig dubbelgångare som överlever den kroppsliga döden och vars JAG-medvetande kan lämna den fysiska kroppen.

 I vår tradition kallas detta Själen, det Inre Jaget/en andlig eterisk del i Kosmos.

Vi genom strömmas av livskraft/ Chikraft genom osynliga meridianer och kroppsenergicentra (Chakras). Auran visar utstrålning från  kroppen/ energikroppen. Olika läror har olika benämningar på detta osynliga Energisystem.


Utstrålning av t ex auran kan mätas med slagruta, pekare, pendel och ses med Kirlian-foto:

Kirlianfotot visar utstrålning (aura) kring t ex ett föremål, avklippt blad, en hand, ett finger mm. Man har lärt sig att tolka färgen och formen för att se bl a sjukdomar, eller om man mediterar eller healar på föremålet. (Se även sjätte sinnet, ESP.).


Sjätte sinnet,
Medial, mental kontakt
med andra dimensioner och världar

 Andliga och religiösa upplevelser. Kontakt med Gud, Jesus, änglar, utomjordingar, andeväsen, döda,spöken, demoner, onda och goda krafter, naturväsen, andliga guider och ledare,   mm.


Man se och ha kontakt bakåt i tiden, i nutid, framåt i tiden (förutsägelser) och över långa avstånd (fjärrskådande).

Se även parapsykologisk forskning inom PSI nedan.


Teknik. Medier, kanalisering, inspirerat tal, -skrift, -konst, intuition, ingivelser, varsel, förutsägelser, drömmar, sann-, varningsdrömmar, synkronicitet, tillfälligheter,mm.


 Förutsägelsetekniker: Maya-kalendern,  destiny cards, astrologi, numerologi,  tarot-kort, vanlig kortlek, tumgrepp mm.


Med grundtekniker som meditation, yoga och olika andningstekniker underlättas kontakt andra dimensioner, t ex med andeväsen eller inre källan, högre Jaget i dig.Alternativt botande och hälsa

Inom alternativmedicinen anser man att man påverkar energikroppen, den osynlige dubbelgångaren som i sin tur påverkar den fysiska kroppen som blir frisk.


Här finns metoder/tekniker som healing, zonterapi, akupunktur, homeopati,mm.

Grundtekniker: Meditation,  bön, yoga, frigörande andning


Fri energi, psykotronik  


Det finns en rad uppfinnare och forskare som hävdar att man kan ta ut energi ur en annan dimension eller ur kvantsoppan.

Några har konstruerat frienergimaskiner.


Med en viss andningsteknik och  tankekraft/ hypnosteknik kan du bli superstark och 4 personer kan lyfta 150 kg bjässe på var sitt pekfinger i sk andelyft eller du kan få arm att bli orubblig järnstång.Jordstrålning,
slagruta, pekare,
pendel
curry-, hartmanlinjer, jordenergier, kraftplatser,
Feng shui.


Folk har gått med slagruta i tusentals år. Även pekare och pendel tillhör tekniken för att finna jordstrålning, kraft platser mm.

Feng shui är en metod där man reglerar energiströmmar i till exempel ett hus. Vi har placerat det här eftersom man kan använda slagrutan som mätinstrument för dessa energier.


De tekniker man oftast använder för att mäta jordenergier är slagruta, pekare och pendel, men även vanliga tekniska mätinstrument, t ex radio, fältstyrkemeter, magnetfältsmätare.


PSI
Parapsykologisk forskning*  inom ESP (extrasensory perception):


clairvoyance (se andar, aura mm), psykometri (se vad som hänt när man håller i ett föremål), precognition (förutsägelser), psykokinesi (tankepåverkan på materia, mind over matter), remote viewing (fjärrskådande), telepati (tankeöverföring) och healing.Förutsägelser


Paradigmskifte

På väg mot en ny

multidimensionell och andlig världsbildsmodell


Den rådande officiella världsbilden är materialistisk, mekanistisk. Den räknar med tre dimensioner: längd, bredd, höjd samt tidsaspekten. Människan är en maskin. Någon själ och andlig värld finns inte, hjärnan skapar medvetandet.

Jämsides finns religiösa, andliga och esoteriska världsbildsuppfattningar, som menar att människan har en andlig sida, en själ som överlever döden, människans kropp är själens boning. Den nyandliga rörelsen, New age,  ljusarbetare eller star-people har fram för allt tagit upp indiska tankar om hur världen ser ut. Även gammal metafysik, mysticism, ockultism, gnosticism, vishetsläror, meningen med livet, filosofier, spiritualism, shamanism mm intresserar.   


Jämsides finns människors alla upplevelser, forskning, fakta och indicier runt apan på frontsidan, som tyder på att världsbilden är multidimensionell med även andliga dimensioner. Det finns även teorier om parallella världar och interdimensionella hypoteser.


Den nya fysiken med kvantfysiken och strängteorin som visar på att världsbilden är multidimensionell, men har inte fått officiellt genombrott än.Nya fysiken

Kvantfysiken och Strängteorin har helt förändrat världsbilden, men har inte fått offentligt genombrott än. Men inget är sig likt. Det finns inga små partiklar som snurrar runt i atomen längre!! Allt är bara vibrationer i olika dimensioner. Tid och rum upplöses.

Strängteorin räknar med ett multidimensionellt universum med 11 dimensioner
uppbyggt av små vibrerande (icke materiella) strängar
av energi. ”Maskhål” bildar genvägar mellan dimensionerna.

 


Ny tvärvetenskaplig forskning ger stöd för ett nytt vetenskapligt paradigm

- En ny multidimensionell världsbildsmodell