Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenKvantfysiken bevisar att medvetandet flyttar till ett annat universum efter döden 

 


En bok med titeln "Biocentrism: How Life and Consciousness Are the Keys to Understanding the Nature of the Universe", publicerad i USA, har rört om på Internet, eftersom den innehöll bevis för att livet inte  slutar när kroppen dör, och att det kan pågå för evigt.  Författaren till denna bok, forskaren Robert Lanza har inga tvivel om att detta är möjligt. 


Bortom tid och rum 


Lanza är expert på regenerativ medicin och vetenskaplig ledare för Advanced Cell Technology Company.  Han är känd för sin omfattande forskning om stamceller och för flera framgångsrika experiment med kloning av hotade djurarter. 
Men för inte så länge sedan, blev han involverad med fysik, kvantmekanik och astrofysik. Det har gett upphov till den nya teorin om biocentrism, vilket professorn har talat om sedan dess. 

 
Teorin innebär att döden helt enkelt inte existerar.  Döden är en illusion som uppstår i medvetandet hos människor.  Människor identifierar sig med sin kropp.  De tror att kroppen kommer att förgås förr eller senare och deras medvetande försvinner.  I själva verket existerar medvetandet utanför tid och rum.  Det är möjligt att vara var som helst: i den mänskliga kroppen och utanför den.  Det stämmer väl överens med de grundläggande postulat i kvantmekaniken som vetenskap där en viss partikel kan vara närvarande överallt och en händelse kan inträffa på flera sätt. 


Lanza anser att flera universum kan existera samtidigt.  Dessa universa innehåller olika möjliga scenarier som kan inträffa.  I ett universum, kan kroppen vara död och i en annat fortsätter det att existera.
Detta innebär att en  person under resan genom tunneln i dödsögonblicket inte hamnar i helvetet eller i himlen, men i en liknande värld där han/hon en gång bebott, men den här gången är vid liv och så vidare, i all oändligthet. 

 
Flera världar 


Detta hoppfulla, men extremt kontroversiella teori har gett Lanza många anhängare, inte bara vanliga dödliga som vill leva för evigt, men också några välkända forskare.  Dessa är fysiker och astrofysiker som håller med om förekomsten av parallella världar och som visar på möjligheten att det finns flera universa. Multiversa (multi-universum) är ett så kallat vetenskapligt begrepp, som de försvarar. De tror att de fysiska lagarna som finns inte skulle förbjuda förekomsten av parallella världar. 


Den första science fiction-författaren som tog upp detta ämne var HG Wells, redan 1895 i sin berättelse "The Door in the Wall" .

Nu har denna idé utvecklads av Hugh Everett i hans examensarbete vid Princeton University.  I princip delar sig att i varje universum i givet ögonblick i ett otaliga liknande universa och i nästa ögonblick, delas dessa "nyfödda" universum på ett liknande sätt. I vissa av dessa världar kan du vara närvarande: läser den här artikeln, i ett universum tittar du på TV. 
Den utlösande faktorn för dessa nya universa att de förökar sig i med våra handlingar, förklarade Everett. När vi ​​gör vissa val, delar sig universum i två olika versioner. 


På 1980-talet, utvecklade Andrei Linde, forskare från Lebedevs Institutet för fysik, teorin om multiple universes. Han är nu en professor vid Stanford University. 
Linde förklarade: Rymden består av många uppblåsta sfärer, som ger upphov till liknande sfärer, och de i sin tur producerar sfärer i ännu större antal, och så vidare i all oändlighet. 

I universum, är de åtskilda.  De är inte medvetna om varandras existens.  Men de representerar delar av samma fysiska universum. 
Det faktum att vårt universum inte är ensam stöds av data som tas emot från Planck rymdteleskop.  Med hjälp av uppgifterna har forskare skapat den mest exakta kartan över mikrovågsstrålningen i bakgrunden, den så kallade kosmiska bakgrundsstrålningen, som har förblivit kvar sedan starten av vårt universum.  De fann också att universum har en hel del mörka skrymslen representeras av ojämnheter i denna strålning. 

 
Teoretisk fysiker Laura Mersini-Houghton från North Carolina University hävdar med sina kollegor: att de anomalier i mikrovågsstrålningen i bakgrunden existerar beror på att vårt universum påverkas av andra universa i närheten. Ojämnheterna är ett direkt resultat av påverkan genom grann universum. 


Själskvanta 

 
Så, finns det gott om platser eller andra universa där vår själ kan migrera till efter döden, enligt teorin om neo-biocentrism.  Men gör det att själen existerar? 
Professor Stuart Hameroff från University of Arizona har inga tvivel om att det finns evig själ.  Så sent som förra året, meddelade han att han har funnit bevis för att medvetandet inte försvinner efter döden. 
Enligt Hameroff, är den mänskliga hjärnan den perfekta kvantdatorn och själen eller medvetandet är bara information som lagras på kvantnivå. 

Det kan överföras, efter döden av kroppen; kvantinformation som är medvetandet går samman med vårt universum och existerar där på obestämd tid. 

Biocentrism experten Lanza visar istället att själen vandrar till ett annat universum.  Det är den största skillnaden mellan honom och hans andra kollegor. 


Sir Roger Penrose, en berömd brittisk fysiker och expert på matematik från Oxford, stöder denna teori, han har också hittat spår av kontakt med andra universum.Tillsammans är de vetenskapsmän utvecklar kvantteorin för att förklara fenomenet medvetande.  De tror att de hittat bärare av medvetandet, de element som ackumuleras information under livet, och efter döden av kroppen "töms" medvetandet någon annanstans.  Dessa element finns inuti proteinbaserade mikrotubuli (neuronala mikrotubuli), som tidigare har hänförts en enkel roll som armering och transport kanaler inuti en levande cell.  Baserat på deras struktur, mikrotubuli är bäst lämpade att fungera som bärare av kvantmekaniska egenskaper inuti hjärnan.  Det beror främst på att de har möjlighet att behålla kvanttillstånd under en lång tid, vilket innebär att de kan fungera som element i en kvantdator. 


Denna artikel är kopierad och översatt från http://earthweareone.com/quantum-theory-proves-that-consciousness-moves-to-another-universe-after-death/