Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenExopolitik Sverige

Under helgen den 20-21 nov 2015 bildades Exopolitik Sverige i Åsarna Jämtland

Bakgrund

Ur mail från Lena K som kallade samman gruppen


Steven Greer rekommenderar att man samlas några personer för att gör kontaktarbete tillsammans. En anledning till det är att meditation i grupp (som är en mycket viktig del av CE5 tekniken) förstärks när man mediterar tillsammans.

Det handlar alltså om att gå inåt och om intention, fokusering och visualisering för att uppnå kontakt. Vidare så rekommenderar även Greer att det är viktigt att vi inom gruppen utforskar vad det är som gör att vi dras till kontaktarbete? Så det kan vara bra att var och en av oss frågor oss själva: (också något att prata om fredag kväll). 


Varför dras jag till kontaktarbete?

Vad är mina intentioner? Vad vill jag uppnå med kontakt?

Vad händer om vi får kontakt, kanske t.o.m på nära håll? Är jag redo för det? 

Hur skulle det kännas för mig att få kontakt? 

Är jag redo för kontakt (om jag inte haft det tidigare) och hur vet jag att jag är redo?

På vilket sätt kan vi i gruppen stötta varandra i detta arbete?


Samla ihop material:


Enligt Greers app så behöver vi:

Solstol, liggunderlag eller liknande att sitta på 

Varma kläder för utevistelse

Varm dryck och något att äta (undvik droger och alkohol under kontaktarbetet)

Kikare

Laser pekare

Satellitkarta som listar satelliter som syns i området under den tiden (kan ladda ner från www.heavens-above.com). På så sätt kan vi utesluta om det är satelliter vi ser eller inte. 

Flera personer som har laddat ner ET Contact Tool appen till sin mobil eftersom man kan använda flera verktyg från den appen samtidgt om fler har laddat ner den. Här finns den att ladda ner: https://itunes.apple.com/us/app/et-contact-tool-hd/id606703042?ls=1&mt=8.  Jag har laddat ner appen någon fler som har den?

Meditation - avgörande för att få kontakt


Det har visat sig, skriver Greer, att meditation är avgörande för att få kontakt och att "the realm of consciousness" är gemensamt för alla i universum. Därför kan det fungera som en effektiv och säker kanal för att få kontakt. 

Man behöver inte vara en seriös och van mediterare för att vara med i kontaktarbete utan det räcker att man har goda intentioner och bjuder in till fredlig kontakt och att man gör sitt bästa med att lugna sinnet och kroppen. Greer säger att erfarenhet har visat att ET besökare svarar bra på goda intentioner när vi går in ett djupare medvetande inför och under kontaktarbete. 

CTS, Coherent Thought Sequencing, en teknik utvecklat av Greer  som innebär att man via meditation går in i ett tillstånd av "heightened awareness", för att sedan projicera bilder med sinnet för att se ET besökare på den plats man gör kontaktarbetet. I appen finns en 20 minuter lång meditation som jag rekommenderart vi testar fredag kväll tillsammans. I alla fall att vi går igenom instruktionerna.  Lite kort så går det till så att vi inledningsvis spelar toner (förinspelat på appen) 5-10 minuter innan meditationen, detta hjäper ET besökare att lokalisera oss enligt Greer. (nog för att i vissa fall verkar dom veta exakt var vi är :)). Toner kan spelas direkt från mobilens högtalare eller kan förstärkas med hjälp av högtalare. Det bästa är om vi också överför tonerna via radio frekvenser, genom att sätta en walkie-talkie nära telefonens högtalare. Sedan sitter vi tysta och lugnar sinnet.  Sedan spelar vi upp en förinspelad guidad meditation, inspelad av Greer, den är på ca 20 min. När vi uppnår ett avspänt tillstånd projicerar vi våra goda intentioner om kontakt och vi meddelar att vi önskar kontakt och att vi vill att dom visar sig om det är säkert för dom att göra så.  Vi ska också förmedla att vi är redo för en kontakt. Vi ska testa en guidad meditation för att öva inför det här när vi ses på fredagen. 

Dela erfarenheter, meddelanden och bilder med varandra, ibland kommer det meddelanden om när dom visar sig eller att vi ska vara uppmärksam på en viss del av himlen vid en viss tidpunkt.

Var lugn under hela kvällen, fortsätt kolla på himlen och var medveten om vad som händer inom dig. 

Om vi planerar en fikapaus, vilket vi kommer ha,  gör du samma procedur igen och spela toner och gör meditationen för att komma tillbaka till samma lugna tillstånd.

Kom ihåg att filma, fotografera och anteckna under kvällen. 

Jag tänker också att vi alla redan nu, var och en på sitt håll, kan börja bygga upp positiva mentala intentioner och projiceringar för kontakt just den 21 november i Åsarna. Att vi önskar kontakt, att vi är redo för kontakt och vill att dom visar sig under den helgen. skapa bilder i sinnet att vi är ute i skogen och ser objekt/skepp/ufo.  Hur går vi vidare?


Det kanske också kan vara bra att redan nu börja fundera över: 


Hur vi vill gå vidare efter en första träff?

Vem vill vara med?

Ska vi bilda en förening? Arbetsgrupp?

Sammanstråla med andra grupper, i Sverige och internationellt?

Hur ser arbetet ut i Sverige idag vad gäller UFO? Politiskt? Forskning? och var kommer vi in i det i så fall?

Går det att ansöka om pengar till ett projekt med syfte att exempelvis koppla in forskning inom området, skapa strukturer och former för att synliggöra "kontaktarbete" och disclosure? Annat?

Vilken förberedelse finns idag i Sverige inför en möjlig "disclosure"? 


Skicka gärna vidare detta till dom som har uttryckt ett intresse för att komma men inte finns med på denna sändelista. 

Och komplettera gärna till informationen ovan om det är något jag har glömt. :)Ses snart!

Hälsningar,

Lena

Nytt svenskt nätverk, Exopolitik Sverige bildat

Helgen den 20-21 nov 2015 bildades Exopolitik Sverige i Åsarna Jämtland


Spaningstornet i Skalbodarna


Det var vid Magnus Berglunds torn i Skalbodarna som ligger utanför Åsarna i Jämtland som vi träffades för CE-5 spanning. Magnus har haft en rad upplevelser ut över det vanliga. De flestas koncentrerade i ett område kring Skalberget. Han har sett UFO;s, en utomjording, ljusfenomen, grottor som försvinner och mycket mer. Det finns även andra vittnen till aktiviteten i området. Vi tror att det är en dimensions port som ligger i området. Han berättar här själv på videon vad han har sett.  


Träffen var i Åsarna ski-center den 20-22 november 2015 Lena K bjöd in de som var genuint intresserade och engagerad av att utforska ämnet ”kontakt med andra

civilisationer” - både ur ett praktiskt men även filosofiskt perspektiv.

Tillsammans skulle vi utforska vi olika tekniker för kontakt, erfarenheter från ”fältet”, lärdomar, vi samtalar kring de möjligheter och utmaningar en kontakt medför.