Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden


Om spelet, det stora experimentet , sexpunktsystem och icketidstunnlar

 

Det finns helt uppenbart en större verklighet bortom den av oss kända rum-tiden. De som sett in i den berättar om naturväsen och allehanda osynliga intelligenser som andar, änglar och demoner men även om möten med Jesus, Gud, UFOs och utomjordingar.
Ufogåtans lösning del 1


Är 6-punktssystem och icke-tidstunnlar hemligheten hur UFO;na kan ta sig hit?


UFO-fenomenet utmanar hela vår världsbild och föreställning om vad som är verkligt!Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt att det finns vissa platser här på Jorden "fönsterområden", där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala fenomen. Ibland har även personer berättat om platser där de har upplevt tidsförflyttningar och tyckts hamna i en annan dimension. I gångna tider berättas om platser med spöken, vitterföljen och älvdans.

 

6-punktsystem och icketidstunnlar!

Vi (ET) har tillsammans med Channie, en ufo kontaktperson, varit i förbindelse med för oss osynliga utomjordingar. Hon ser dem, men vi känner dem bara. De färdas hit nästintill tidslöst via icke-tidstunnlar som genomkorsar hela universum och som mynnar ut på sex-punkts-system här på Jorden eller på något annat ställe i universum. Sex-punkts-systemen sammanbinder världar och dimensioner i universum.


Är vi lurade

Nej! Vi har hittat och mätt upp 6-punktssystem - dimensionsöppningarna ute i naturen - med elektroniskt mätinstrument och sedermera också med den kontroversiella slagrutetekniken. Några gånger har vi också sett "osynliga människor" (som genomskinliga konturer) ute på dessa områden. Vi har undersökt några platser där folk sett UFOs och funnit att de ligger på 6-punktssystem!


Är andra dimensioner, en verklighet?

Tillhör då UFOs en annan dimension som man raskt kan avvisa som overkliga och tillhörande den religiösa sfären? Är de hjärnspöken eller visioner? Nej, bilden är mer komplicerad än så. Normalt betraktar man UFO som ett marginellt och udda fenomen som har mycket lite att göra med vardagen, men vi har börjat förstå att denna fråga är i allra högsta grad central för oss alla. Vi har börjat förstå att UFOn och osynliga krafter (både onda och goda) har påverkat oss och styrt i våra liv. Vi ser också deras spår genom alla årtusenden och hur de påverkat och styrt mänsklighetens utveckling. Varför? Vad döljer sig bakom? Vad vill UFOna och de osynliga besökarna i vår värld?Men den största frågan är - om nu UFO finns är;


Varför landar inte ufona öppet och tar officiell kontakt med oss?

Vi börjar se ett större sammanhang. Så stort att det ens är svårt att tänka sig. Vi börjar se en lösning på hela UFO-gåtan! Kanske också på mänsklighetens gåta. Vi förs ut på mystikens och religionens domäner, men hittar en annorlunda vinkling än den rent religiösa.

 


På väg mot UFO-gåtans lösning


Låt oss få berätta från början!

I boken Närkontakt med UFO presenterar vi våra empiriska undersökningar och långt gångna tankar och slutsatser om vad vi tror är UFO-gåtans lösning. I den här artikeln ger vi en förkortad version av vad vi upplevt och kommit fram till.


Kort bakgrund

Vi, Eva Olsson och Tony Eckardt, har intresserat oss för "det okända" i över 30 år. Först var och en på var sitt håll och sedan 10 år tillsammans

Vårt intresse ligger idag på vad som ligger bakom UFO-fenomenet och den styrning från UFOnas sida, som vi upptäckt och själva upplevt i samband med våra kontakter med UFO-kontaktpersoner (personer som sett UFOs och träffat utomjordingar).


Att jaga UFO är som att försöka fånga tvålen i badkaret!

Vi gav båda upp UFO-jakteni början på 1970-talet då vi inte tyckte att det ledde någonstans.

Det kändes helt meningslöst att lägga ner tid på ett fenomen, som vi redan då uppfattade som styrt av intelligenser som tycktes vilja bli iakttaget på sina egna villkor, men som uppenbarligen inte ville bli bevisat. Det bara slinker en ur handen. Vi tyckte oss ha förstått att hur mycket vi än jagade dem skulle vi aldrig få se dem, om de inte själva ville det. Vill de att vi ska se dem, så visar de sig ändå.


Hur bevisar man det obevisbara?

Eva släppte UFO-intresset under lång tid och började studera mysticism och göra experiment inom den inre kunskapens väg och Tony började intressera sig för parapsykologisk forskning och var med och startade ett nytt forskningscenter, "Stockholms forskningscenter för Psykobiofysik", som avsåg att undersöka parapsykologiska fenomen på nytt sätt. Bland annat undersöktes synska och känsliga personers förmågor. Det visade sig då att många av försökspersonerna hade haft UFO-upplevelser eller telepatisk kontakt med utomjordingar.


En del kontaktpersoner säger att de åkt med UFOs?

Vårt gemensamma UFO-intresse väcktes igen i början på 1990-talet när vi träffade Channie (en UFO-kontaktperson) och då insåg att vi kanske skulle kunna finna en förklaring på UFO-gåtan. Åren som följde hade vi kontakt med en hel del UFO-kontaktpersoner för att på den vägen på något sätt försöka komma närmare UFO-gåtans lösning. Kanske kunde UFO-kontaktpersonernas upplevelser vara en framkomlig väg att forska vidare? Kontaktpersonerna säger att de sett "riktiga" UFOs (inte bara ljussken) och att de träffat utomjordiska varelser. En del säger sig till och med ha åkt med UFOs till andra bebodda planeter.


Ljuger kontaktpersonerna?

Kan detta verkligen vara möjligt? Ljuger kontaktpersonerna, är de inbillningssjuka eller talar de sanning? Många av kontaktpersonerna är hemlighetsfulla och håller på sin information eller berättar inte hela sanningen (vad vi senare förstått). De berättar bara vad de själva vill och ger ofta bara undvikande svar på alla de frågor som dyker upp hos oss andra. Har de fysiska bevis ("utomjordiska saker") får man inte kontrollera dem genom att ta dem till något laboratorium.


Inget går att bevisa!

Vi måste här välja att tro dem eller inte. Tro att detta är sant, eller åtminstone att det kan vara en möjlig verklighet, eller så välja att tro att de ljuger. Vi valde att ställa oss öppna för en annorlunda verklighet, öppna för en annan världsbild än den nu rådande och se vart detta skulle leda oss. Inte alltid har vi ställt de journalistiskt kritiska frågorna till kontaktpersonerna, så de inte ska stänga till, utan har medvetet och med fullkomligt öppet sinne försökt lyssna till deras berättelser, som ju på inga vägar stämmer med vår nu rådande världsbild.


Kan de ha rätt?

Som tidsperspektiv kan vi ju dra oss till minnes, att det bara är några hundratal år sedan Jorden betraktades som platt och bara några decennier sedan vi tog första stegen på månen och ingen kan väl tro att inga fler naturlagar och inget mer finns att upptäcka, eller...?UFOgåtans lösning del 2

6-punktssystem och icketidstunnlar

 

Är 6-punktssystem och icke-tidstunnlar öppningar till andra världar och dimensioner, som gör det möjligt för UFOna att färdas fortare än ljuset, nästan tidlöst?

 

Vi insåg att 6-punktssystemen och icke-tidstunnlarna, skulle kunna vara en nyckel till UFO-gåtans lösning och skulle kunna ge en förklaring till hur det är möjligt att färdas fortare än ljuset och till UFOnas gåtfulla uppdykande och försvinnande i tomma intet. Så vi bestämde oss för att testa teorierna.


Är vi lurade? Nej!

Vi har lyckats lokalisera och mäta upp 6-punktssystem med elektroniskt mätinstrument och sedermera också med den kontroversiella slagrutetekniken. Bland annat har vi mätt upp några platser där folk sett UFOs och funnit att de ligger på 6-punktssystem. Vi har också själva sett "osynliga människor" (som genomskinliga konturer)och förnimt deras närvaro ute på dessa områden några gånger.


Är det verkligen möjligt att färdas snabbare än ljuset?

Ja, hävdar en av vår tids största fysikteoretiker, professor Stephen Hawking, briljant framtidsvisionär inom fysikens allra yttersta gränsmarker. Med hjälp av maskhål i rymden kan man transportera sig tidslöst genom universum. Även tidsresor kan bli möjliga, skriver han i sin bok Kosmos - en kort historik, 1997.

Kan det vara så att dessa maskhål i rymden, som professor Hawking skriver om, är identiska med de icketidstunnlar och dess anslutningspunkter, 6-punktssystemen, som vi undersökt i verkligheten.


 

Kosmiska tunnlar?


Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt, att det finns vissa platser här på Jorden, ”fönsterområden”, där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala fenomen.

Ibland har även personer berättat om platser där de upplevt tidsförflyttningar och tyckts hamna i en annan dimension. I gångna tider berättas om platser där folk sett spöken, vitterföljen och älvdans. Vi har undersökt flera platser där folk sett UFOs och funnit att de ligger på 6-punktssystem! Några spökeriplatser har vi inte hunnit undersöka än, men vår teori är att också de ligger på 6-punktssystem.


Icketidstunnlar ger direktförbindelse med andra planeter och dimensioner

Det var via Channie, en UFO-kontaktperson, vi fick reda på att UFO;na färdas fortare än ljuset, nästan tidslöst i universum, i tunnlar, så kallade icke-tidstunnlar eller vit-tidstunnlar, som genomkorsar hela universum. Tidstunnlarna ansluter vid speciella tidpunkter till speciella platser på Jorden, så kallade 6-punktssystem, som är öppningar till icke-tiden. Genom 6-punktssystemen och icke-tidstunnlarna når man andra planeter och dimensioner med en för oss nästan otänkbar och ofattbar snabbhet, oerhört mycket snabbare än ljuset. Exempelvis till Andromedagalaxen, som ligger 2,2831 miljoner ljusår från Jorden tar det cirka 8 minuter.


 

6-punktssystem, genvägar ut i rymden och till andra dimensioner

Även Jorden, har 6-punktssystem - punkter på marken i form av en sexkant. Dessa bildar en tunnel uppåt, som en stående kristall ut mot universum. När 6-punktstunneln möter en liknande från en annan planet, öppnas tunneln upp och vit tid, en icke-tidstunnel uppstår. En genväg ut i rymden, där tid ej existerar. En tunnelförbindelse till andra världar och dimensioner. I dessa tunnlar färdas UFOna nästan tidlöst och osynligt för oss. Tunnlarna är också nyckeln till UFOnas snabba uppdykande i vårt luftrum, men lika snabba försvinnande.


Kontakt med döda på 6-punktssystemen?

 När 6-punktssystemen aktiveras och genomströmmas av "energier" får man också, samtidigt med tunnelpassage ut i rymden, en direkt öppning till Dödsriket. Dödsriket ligger i skärningspunkten mellan de kosmiska och de jordiska tunnlarna på ungefär 400 km höjd från Jorden. Eftersom de här skikten reflekterar radiovågor, skulle det kunna vara en förklaring till hur röster och meddelanden från döda kan komma in på elektroniska kanaler som radio, TV mm här på Jorden. Hur denna kommunikation rent tekniskt fungerar är det ingen som vet, men det pågår privatforskning runt hela Jorden.


Vi har funnit bevis för att 6-punktssystemen finns!

Tunnlarna i rymden kan vi så klart inte bevisa, men väl tidstunnelöppningarna, 6-punktssystemen. Vi har hittat och mätt upp dem både med tekniskt mätinstrument och med slagruteteknik.

Därmed skulle vi ju också indirekt ha bevisat att färder till långt avlägsna planeter och dimensioner kan vara möjligt! Yeah!


 

Testförsök på ett aktivt 6-punktsområde


6-punktsområde i närheten av Vallentuna kyrka

Första gången tog Channie med oss till några sådana platser som beskrivits för oss. (UFOna använder sådana områden vid start och landning enligt uppgift). Och vi lyckades mäta upp och verifiera deras existens. När tiden för tunnelförbindelse inträdde (Channie hade fått tider av utomjordingarna) gick mätvärdet ner mot noll på vårt mätinstrument, en elektrisk fältstyrkemeter och hela 6-punktsområdet förändrades högst kännbart "energimässigt". Vi började till exempel känna en tryckande känsla och lite yrsel.

Mätinstrumentet visade tydligt var 6-punktsgränsen gick. Utanför området var värdena fortfarande desamma som innan tunnelöppning. När tiden för tunnelförbindelse löpt ut, återgick allt till det normala "energimässigt" igen inne i 6-punktssystemet och mätinstrumentet visade åter samma värde inne i 6-punktsområdet som utanför.

Den elektriska fältstyrkemetern mäter luftelektriciteten, ett statiskt elfält. Skall ej sammanblandas med 50HZ brumfält kring elektriskt utrustning. Luftelektriska fältet finns mellan jorden och atmosfären med styrkan 100 volt per meter. Fältet är ganska stabilt och men varierar lite mellan vackert och molnigt väder och om man mäter fritt eller mellan träd.


 

6-punktsområden vid Nävsjön

 När det sedan visade sig att även Daniel Glantz' och Sten Lindgrens (båda omdiskuterade kontaktpersoner) kontaktplatser vid Nävsjön också låg på 6-punktssystem, förstod vi att vi var något "hett" på spåret. Vi tog med vårt elektroniska mätinstrument och mätte upp flera av områdena de berättat om.

Nere vid sjön där de såg UFOt och utomjordingen var det ett 6-punktsområde, likaså på parkeringsplatsen. Instrumentet gav också utslag på en väg i närheten, där ett UFO hängde över skogen och stjärnorna tycktes komma närmare.

6-punktssystemen ligger ofta på gamla fornlämningar och där det växer enbuskar

(Eller man kanske skulle säga tvärsom, att enbuskar tycks trivas på 6-punktssystem och att man fordom ofta uppförde sina högtidsplatser, kyrkor, gravar, båtsättningar o dyl. på just 6-punktssystem, vilket tyder på att de gamle kände till dessa områden.)


Vi började leta 6-punktsområden mer systematiskt, när vi nu lärt oss känna igen dem utseendemässigt. Det gick lätt att hitta dem, de ligger alltså ofta på gamla fornlämningar och där det växer enbuskar, men det var svårt att finna ut rätta tiden, när de var aktiva, det vill säga när de hade uppkopplad tunnelförbindelse ut i rymden.

Vi fick veta att 6-punktssystemen bara var aktiva på speciella tider, med varaktighet från någon minut upp till cirka fyra timmar. Områdena aktiveras från någon gång per vecka upp till åtta gånger per dygn beroende på årstid. Ett 6-punktssystem är ett sexkantigt område som till formen liknar en skeppssättning om man markerar sidorna med stenar. Områdena är olika stora, vanligast mellan 5 till 500 meter.


 

Karta över några 6-punktsområden omkring Österåkers kyrka

Vi hade alltså mycket svårt att hitta rätt tid när 6-punktssystemen var aktiva. Att hitta rätt tid var som att leta efter en nål i en höstack. Så till slut bad vi att få tidtabeller över aktiva tider. Via Channie skickade vi en vanlig orienteringskarta över vårt närområde till utomjordingarna och fick så, efter mycket om och men, tillbaks vår karta med en massa 6-punktsområden inringade och tidtabeller för olika platser vid ett 100-tal olika tillfällen.

När det så visade sig att både platserna och tidpunkterna för aktiva tider verkligen stämde - vi kunde mäta upp och verifiera platserna och tiderna med fältstyrkemetern och sedermera även med slagruteteknik - så började ett gigantiskt perspektiv öppna upp sig inför våra ögon.


De kunde säga var och när, man kunde bryta dimensionsgränserna.

Såg vi UFO där? Neej, inte ett enda, men vi kände ibland att det fanns "osynliga människor" omkring oss och såg dem också några gånger som genomskinliga konturer mot den bakomliggande naturen. Vissa platser med 6-punktssystem blev våra absoluta favoriter dit vi ofta gick för att meditera.


Slagruta, pekare och pendel helt överlägsna som mätinstrument

Vårt första mätinstrument, den elektriska fältstyrkemetern har vi numera helt lämnat. Numera använder vi uteslutande slagruta, pekare eller pendel, som är mycket effektivare och känsligare som mätinstrument. Med dem går det att hitta och mäta upp platserna, även när de inte är aktiva. Med fältstyrkemetern gick det bara att mäta områdena när de var aktiva under tunnelförbindelse.

 UFO gåtans lösning del 3


Vi upptäcker styrningen

Dansa efter deras pipa.

 

Brevkontakt med utomjordingarna

All kommunikation vi hade med utomjordingarna gick via brev som Channie vidarebefordrade till dem eller så frågade hon dem själv när hon träffade dem och meddelade oss besked senare. Även här valde vi att tro att detta var möjligt, varför vi undersökte innehållet i svaren så långt vi kunde, oavsett om utomjordingarna själva besvarat våra brev eller om Channie nedtecknat deras svar till oss. Men vi struntade helt i att analysera handstil eller brevpapper. Vi hade inget att vinna på det, enligt vårt sätt att se. "Brevpappret är köpt här på jorden", sa Channie. "De har inte papper på sina planeter. De har annan teknik när de skriver". Vi ställde massor med frågor, raka frågor men fick för det mesta undvikande svar både av Channie och utomjordingarna, utom ibland som detta brev här intill. Ett brev från utomjordingarna med exakta datum och tider för kommunikationsförsök.  


Radiokontakt med utomjordingarna

Vi har frågat otaliga gånger om vi kunde få träffa dem personligen och kanske också få åka med ett UFO, men hittills har vi alltid fått besked att det inte går än. Till slut tröttnade vi på att fråga. Det kändes helt meningslöst efter alla år.  Vi frågade om vi kunde få direktkontakt med dem via radio och här fick vi så småningom napp.


Vi frågade hur?

Använd kristallantennen fick vi till svar. Vi hade tidigare fått ritning via Channie på en utomjordisk kristallantenn, som nu är färdigbyggd. Den var i första hand avsedd för interdimensionell kommunikation med dödsriket (se vår andra bok TV-kontakt med andra sidan) men kunde även användas för långdistanskommunikation med rymden och UFOna, sades det oss. Antennen var i sig själv ett konstgjort 6-punktssystem. Vid senare experiment visade sig  antennen också  kunna aktivera upp 6-punktssystemen konstgjort.


Exakta tidpunkter

Vi fick exakta tidpunkter via Channie, när utomjordingarna skulle försöka ta radiokontakt med oss från rymden (se brev ovan från Grees assistent Mariyn. Gree är en utomjording som enligt Channie har hand om kontakter med Jorden och som vi haft sporadisk brevkontakt med alltsedan vi gjorde videon Närkontakt med UFO 1992.)


Kristallantennen fungerade

Exakt på angivna tidpunkter aktiverades antennen och vi fick bärvåg i radion som var kopplad till antennen. Men efter några trevande kontaktförsök, avbröts försöken av utomjordingarna. Utan förklaring. Vi ville fortsätta. Inga svar.


 


Upptäckten av styrningen

 

Vi hade nu börjat förstå, att vi varit utsatta för styrning från utomjordingarnas sida. Vi kände oss svikna och förbannade på dem och lade av all utomjordisk kontakt något år. Vi ville samarbeta, men det verkar de inte alls vara särskilt intresserade av. De vill styra helt efter eget huvud. Vi kände oss som små sprattelgubbar som de vill ska dansa efter deras pipa, när de behagar dra i snöret.


Andarna kontaktar oss!

Sommaren 1995 ringer ett känt medium, Doris A, upp oss och säger att de osynliga vill oss något. (Tony känner henne, men har inte talat med henne på över tio år). Andarna har kontaktat mig, säger hon, och de har bett mig kontakta er. Hon låter orolig hur vi skall ta det hela. De vill att ni ska skriva en bok, fortsätter hon.


Telepatisk kommunikation med utomjordingar

Sedan sker allt slag i slag. Vi kan ju tjurigt inte sticka ner huvudet i sanden och strunta i dem bara för att de ensvåldigt vill styra skeendet. Ska vi komma någon vart och hoppas på framtida samarbete så får vi svälja förtreten och försöka uppta kommunikation med dem igen.

 

Så vi går så en kurs på Solnikuminstitutet där vi lär oss kommunicera telepatiskt med de osynliga och har under de senaste åren haft regelbunden telepatisk kontakt med osynlingarna, som vi nu börjat kalla alla vi känner och hör, men inte ser med våra fysiska ögon och öron.  När vi så under skrivandet av boken Närkontakt med UFO sammanfattar och lägger ihop egen information, information från kontaktpersoner och de osynliga själva, börjar en bild av ett gigantiskt spel av osynlingar och utomjordingar skymta fram.

 


Vad är de ute efter?


Kan vi få fram sanningen? Det är en gåta för oss?

Skådepelet. Det går inte längre att skilja på utomjordingar och andra osynlingar, de verkar ibland vara två aspekter av samma sak. Kontakterna liknar andekontaker i sitt sätt och ibland i sitt språk. Utomjordingarna uppger ibland sitt namn och när man slår upp namnet i uppslagsbok visar sig många av namnen vara änglanamn?! Ofta tycks de uppge olika namn till olika personer?!  Ibland tycks utomjordingarna medvetet lura sina kontaktpersoner att göra bort sig, för att de skall bli smutskastade och anses vara falska!? Varför? Det tycks också som om de vill knyta upp och styra kontaktpersonerna att ibland utföra uppdrag åt dem!


Vad är de ute efter?

Utomjordingarna förbjuder kontaktpersonerna att visa bevis, till exempel utomjordiska föremål. Om de ändå visar sådana föremål, så får de ej analyseras?

Varför visar sig UFO inte officiellt? Varför visar de sig bara för några få kontaktpersoner?

De kan de se in i framtiden?? Kan vi överhuvud taget få fram sanningen om dessa osynlingar, då de i viss mån tycks kunna se in i framtiden och verkar veta vad vi kommer att göra, innan vi ens själva beslutat vad vi skall göra? De tycks ibland veta vad som skall hända oss, innan det inträffar!!  De behärskar rums-tidsdimensionen, de kan transportera sig tidlöst och tycks för det mesta komma hit i osynlig form. De har ibland besökt oss hemma, men vi ser dem inte med våra fysiska ögon utan mer förnimmer dem och känner deras energier, (som också går att mäta med slagruta, pekare och pendel). De kommer och försvinner spårlöst igen efter behag och påverkar oss utan att vi märker det förrän långt efteråt.


Kan de både vara osynliga och synliga?

Det är en gåta för oss hur utomjordingarna ibland kan vara fysiska och synliga varelser och ibland (och oftast) bara uppenbarar sig som osynliga intelligenser som vi känner utstrålningen av och kan kommunicera med telepatiskt. Deras farkoster ses ibland som materiella fysiska farkoster, men ibland kan bara mediala personer se dem. Är de både fysiska och interdimensionella samtidigt? Detta är samma gåta som ljuset som både är en partikel och en vågrörelse.


Vad säger andra om UFO-fenomenet?

Många andra har varit inne på tanken att främmande intelligenser interagerar i vår värld.  Astrofysikern Jacques Vallee menar att UFO-fenomenet utmanar hela vår världsbild och föreställning om vad som är verkligt och astronomiprofessorn och UFO-forskaren J. Allen Hynek anser att UFO kan komma ifrån en annan dimension. Journalisten John Keel är inne på tanken att Jorden besöks av krafter och entiteter, som kommer från något annat rums-tids-kontinium.

 

Nedan en kort sammanfattning av Keels bok Operation trojan horse 1970, som vi tycker ger en bra bild och sammanfattning av fenomenet. Keel hade via UFO-rapporter, kontakt med forskare och UFO-kontaktpersoner försökt förstå, vad som ligger bakom UFO-fenomenen. Hans slutsats blev att Jorden besöks av krafter, "väsen", som kommer ifrån en annat rums-tids-kontinium. Dessa krafter kan, under vissa förhållanden, även materialisera sig här. De dyker upp på vissa områden, "fönsterområden" vid vissa tider. Ofta inträffar också psykiska fenomen, spökerifenomen i samma område, samtidigt som UFOna visar sig. Dessa krafter (gudar, änglar och demoner) har under årtusenden påverkat mänskligheten. I första hand via profeter, religionsstiftare, kungar och andra politiska ledare, som startat olika religioner och -ismer. Men när den tekniska utvecklingen startade på 1800-talet och vi blev mer och mer materialister och inte längre trodde på tomtar, troll och kyrkan, så gjorde sig samhället av med kungarnas makt och införde demokrati. Då bytte dessa krafter form till UFOn - skepp från andra planeter - vilket nu attraherar folks tänkande. Keel varnar och menar att vi drar in den trojanska hästen i samhället, om vi låter dessa krafter styra folks tänkande och på så sätt styra samhällets utveckling. Som många andra UFO-forskare gjort, sökte sig Keel till filosofin och där fanns svaren i all sin storslagenhet. "Det ser ut som om vi är på väg mot ett nytt äventyr", skriver han. "Det ser ut som om vår lilla planet upplever ett inträngande av krafter och identiteter från något annat rums-tids-kontinium. Kanske försöker de leda oss in i en ny mörk tidsålder av rädsla och misstänksamhet. Eller kanske kommer de att leda oss uppåt till något oväntat öde. Kanske kommer mänskligheten inom nästa årtusende att börja förstå sitt mest gäckande mysterium - vart är vi på väg?"   


Vart är vi då på väg? Vilka är de?

Sökandet efter svar på hela den förbryllande UFO-gåtan leder oss, liksom många andra UFO-forskare, ut på filosofins, mystikens, men även religionens domäner, dock har vi funnit en annorlunda vinkling än den rent religiösa.


Det finns helt uppenbart en större verklighet bortom den av oss kända rum-tiden.

Människor berättar om möten med naturväsen och allehanda osynliga intelligenser som andar, änglar och demoner men även om möten med Jesus, Gud, UFOs och utomjordingar, fordom ibland kallade gudar. De har alltid funnits här vid vår sida vad man kan utläsa av gamla skrifter men även av nutida tolkningar och böcker. Vi finner lämningar av dem i allsköns litteratur från gamla tider t ex i Moseböckerna och i de apokryfiska skrifterna såsom Enoks bok, men även i nyare litteratur som t ex Dänikens utforskningar, Sitchins bok "Den tolfte planeten, Jessups bok "UFO och Bibeln". (Däniken är en omtvistad forntidsforskare och best-sellerförfattare som menar  att utomjordingar besökt Jorden sedan urminnes tider. Zecharin Sitchin  framkastar frågan om astronauter från en annan planet kom till Jorden och skapade homo sapiens. Jessup framkastar tanken att den mänskliga rasen är som en flock får, vaktade, ibland med omsorg, ibland med mindre omsorg av en ras som dväljes i rymden.)


UFO - Jordens räddare? Illasinnade inkräktare? Eller vad…?

Goda krafter? UFO-kontaktpersoner och New age-folk berättar om UFOn och utomjordingar, om änglar, ledare och guider och tycks i allmänhet betrakta dessa som Jordens hjälpare och räddare. Man kan också be dem om råd och hjälp. De religiösa har ett liknande betraktelsesätt "Gud hör bön". Det tycks alltså finnas något slags samspel mellan människan och dessa mestadels osynliga väsen.


Onda krafter?

Men vad vi förstått så är det inte riktigt så enkelt att man bara kan betrakta hela den osynliga världen och alla UFOs och utomjordingar som Jordens räddare. Det tycks också finnas starkt negativa osynliga krafter, liksom negativa utomjordiska intelligenser och UFOs, som interagerar i vår verklighet, men om detta talas det inte så mycket. Illasinnade (?) UFOs gör boskapsstympningar, de kidnappar och utför medicinska experiment på människor de tagit ombord, sk abductions. Det är många som berättar om  sådana skrämmande upplevelser.  Vad vill UFOna och alla de osynliga besökarna i vår värld? Varför dödar de djur och gör experiment på människor?


Varför besöker de Jorden hemligt och bara kontaktar några få?

Varför allt hemlighetsmakeri? Varför landar de inte helt öppet och tar officiell kontakt med oss? Varför visar UFOna överhuvudtaget intresse för människan och vår lilla planet Jorden??

Det är någonting som inte riktigt stämmer!! Det måste finnas en orsak till de osynligas intresse för den här planeten, en orsak till deras styrning och påverkan genom alla årtusenden! Det verkar orimligt att de skulle ha sådant intresse för oss människor så lång tid utan anledning.  Efter över trettio års engagemang och sökande efter en lösning på UFO-gåtan faller pusselbitarna på plats för oss. Det är inte så lätt att förklara men vi ska försöka göra vår teori förståelig och hur vi kommit fram till den.

 


UFO gåtans lösning Del 4

Kan det vara så här?


Ett spel. Det stora experimentet

Vår teori är att utomjordingar goda som onda som osynliga väsen styrt och manipulerat i vår verklighet sedan årtusenden och bedrivit ett gigantiskt experiment på Jorden, som fortfarande pågår. En medveten plan, där vi människor är försökskaniner!


Men varför är den stora frågan?

Vi tror den centrala frågan är kampen mellan gott och ont! Vad vi förstått av UFO-kontaktpersoner så har utomjordingarna helt separerat de två krafterna gott och ont  till olika områden i universum. Man har separerat oliktänkande, och det har uppstått något av "kalla krigets" anda mellan de olika polariteterna. Eftersom de inte lever i blandningen mellan dessa krafter på sina respektive planeter har de så kallade goda och de så kallade onda ingen naturlig beredskap hur de ska hantera och försvara sig mot den motsatta polariteten. Detta har medfört konsekvenser framförallt för de goda. De skulle psykiskt inte klara av att leva och vistas länge i blandningen av gott och ont  (som vi jordmänniskor lever med dagligen). Så spelar man spelet här på jorden i blandningen mellan gott och ont


De vill komma åt den kunskapen.

De startade därför experimentet jordmänniskan. Genom att låta människan leva i blandningen av dessa krafter skulle hon vara tvungen att lösa problemen för att överleva. De avlade därför in människorasen på Jorden i förhoppning att vi människor i kampen mellan gott och ont skulle förädla fram den andliga gnosis (kunskap) de eftertraktade, det vill säga att optimalt bemästra de två krafterna gott och ont för att därmed kunna vinna över motparten. Kanske hoppades de också att de genom oss människor skulle få fram ett "psykiskt vaccin" för att få motståndskraft mot den andra polariteten och själva kunna klara av att hantera blandningen av gott och ont.


Man skulle också kunna säga att experimentet jordmänniskan ledde till ett demokrati spel.

Utomjordingarna verkar leva själva i ett slags teokratiskt samhällssystem Vad vi förstått av UFO-kontaktpersoner så lever utomjordingarna inte i ett demokratiskt samhälle med en blandning av olika åsikter som vi gör, utan de lever i något slags hierarkiskt uppbyggt, teokratiskt samhällssystem med en stark ledare i toppen. Någon har nämnt Jesus som ledare, någon en drottning som betraktas nästan som en Gud, andra UFO-kontaktpersoner har nämnt andra ledare och kommandostyrkor från olika planetsystem, tex Ashtar command. Utåt sett tycks utomjordingarna leva i en ideal värld, man tycks ha avskaffat pengar och alla tycks leva i harmoni med varandra. Men vi tycker det verkar finnas sprickor i fasaden. Vore det en så ideal värld som UFO-kontaktpersonerna och new agearna förmedlar, skulle utomjordingarna inte behandla oss som de gör tycker vi, då skulle utomjordingarna kontakta oss jordmänniskor öppet istället för att smyga, de skulle inte luras och inte lova en massa saker via sina kontaktpersoner som de sedan inte håller osv. Det talas också mycket om utomjordingarnas kärleksfulla utstrålning, men för oss som utanförstående känns allt så kärleksfullt och "kulli-gull" att man nästan kvävs.


Utomjordingarna och deras ledare försöker ge oss impulser

Spelets regler verkar vara så att man får bara ingripa så det inte märks. De goda vill påverka oss för att föra demokratins utveckling framåt. Eftersom de inte vill kontakta oss officiellt förmedlar de sitt budskap framför allt genom UFO-kontaktpersoner eller kanaliserar budskap till oss jordmänniskor genom personer inom tex new age rörelsen, vilka sedan sprider det vidare genom kurser och böcker. De onda vädjar till människan lägre sida och ibland påverkar dom sinnessjuka att utföra mord på politiska ledare.


Är de rädda om oss?

Först frågade vi oss om det inte är så att de är rädda för oss. Är vi farliga på något sätt för dem? Men sedan, när vi kom på att det var ett spel / experiment, så förstår vi att dom bara vill att vi utvecklas optimalt ur deras synpunkt.

Vad vi förstått av flera UFO-kontaktpersoner har alla hos dem ett ganska likartat tankesätt. Man tänker också annorlunda där än här och UFO-kontaktpersonerna säger att de inte ens kommer på tanken att ställa samma frågor där som de har på Jorden. Det är kanske där faran ligger? Vi vanliga jordmänniskor har en massa åsikter och tyckanden. Detta kanske skrämmer dem? De är inte vana vid att gräsrötterna tycker till?


Kanske är de rädda för vad en kontakt med oss ska innebära för deras samhällen? Att vi ska dra in smitta i deras system?

Kanske är de rädda för att deras samhällen ska kollapsa om de släpper in mångfald och inför ett mer demokratiskt tankesätt. Samtidigt är de medvetna om att det finns en dynamik hos motsatser som skapar utveckling, ett ensidigt samhälle saknar utvecklingspotential och förtvinar så småningom. Men att släppa loss mångfalden hos sig utan att först ha "vaccinerat" sin egen befolkning skulle kanske leda till katastrof?


Spelet är en "betatest" i demokrati

De tänker sig ett "vaccin" för att klara blandningen av gott och ont? Av denna anledning startade de ursprungligen experimentet jordmänniskan och inkarnerade även hit sina egna för att direkt vara med och påverka utvecklingen. Man kan finna spår efter dem i allsköns gamla skrifter och religiös litteratur till och med i Bibeln. Alltsedan de startade experimentet har de bistått och hjälpt oss människor med nya idéer och nya impulser för att experimentet ska gå framåt, t ex nya religioner och -ismer som de startat. På så sätt kunde de göra en "betatest" och se hur gott och ont utvecklades i t ex olika samhällssystem och religioner (ex vis kristendom, teokrati, kommunism, demokrati) genom att först blanda polariteterna här på Jorden utan att själva behöva bli drabbade på sina respektive planeter.


De försöker ge oss impulser - lyssna inåt!

Utomjordingarna goda som onda har under alla årtusenden övervakat, kontrollerat och styrt spelet demokrati experimentet, jordmänniskan, sin egen avkomma här på Jorden. De har genom utvecklingens gång försökt införa många goda impulser till Jorden men ofta har negativa krafter tagit över vilka är motståndare i spelet och det har blivit korruption och förtryck istället. Utomjordingrna har hela tiden funnits som osynliga hjälpare runt hela vår planet, alltid redo att försöka hjälpa oss så gott de kan mot de ondas påverkan. För att lättare kunna bistå oss i kampen mot mörkrets makter, har de "goda" utomjordingarna uppmuntrat oss att utveckla vårt inre och att lyssna mer på vårt inre jag som är lättare att nå för dem (t ex genom drömmar och meditation) än att nå fram till vårt yttre jag. (Mer om styrningen och allt detta finns att läsa i vår bok Närkontakt med UFO. Den finns att köpa eller beställa genom din vanliga bokhandel eller låna/beställa genom ditt bibliotek. Du kan också köpa den direkt av oss.) Vi har upptäckt att den andra polariteten, de så kallade onda, också är realitet. Dessa är mycket svåra att upptäcka, men när man väl uppmärksammat dem och förstått att de finns och är en realitet, så har man större chans att klara sig igenom deras prövningar och angrepp. Vi har själva många gånger känt av deras påverkan. De kan t ex påverka oss eller andra i ens omgivning så man helt omotiverat börjar bråka med varann utan egentlig anledning. Detta är en metod de har för att t ex försöka förhindra ett viktigt möte. De tycks också kunna påverka mekaniska saker, bilar går sönder, datatrassel mm. Enligt vår egen erfarenhet tycks de också kunna se in i framtiden en bit och kan därmed påverka framtida händelser negativt om man inte hela tiden är uppmärksam.


De mörka äger Jorden?

Vi har börjat tro att de onda har konstant bevakning på Jorden, de kanske till och med känner sig som ägare till den här planeten. Det är kanske därför det är så svårt att få fred och rättrådigt tänkande och handlande här, därför oroshärdar och krig ständigt blossar upp. Mörkrets krafter tycks alltid finnas  runt omkring oss som smog och de försöker hela tiden förhindra, förstöra och fresta oss att följa deras impulser med egoism, krig och missämja, sorg och lidande som följd, istället för att välja glädjens, kärlekens och omtankens väg.


Vi är schackpjäser. Det är mitt i den dragkampen mellan mörker och ljus som människan, utomjordingarnas egen avkomma befinner sig idag. Vi är som schackpjäser mitt emellan de båda spelarna, ljusets och mörkrets makter. Men den här ständiga kampen mellan gott och ont är också det som fört utvecklingen framåt har vi förstått. Vad vi förstått så vill utomjordingarna inte landa och visa sig öppet förrän den önskade kvalitén utvecklats, annars kan experimentet jordmänniskan förfelas.


Båda polerna av gott och ont försöker komma åt den nyckel människan bär på. Den som hittar den nyckeln först får ett övertag och kan då vinna över den andre genom genom att utvinna människans essens som ett vaccin gentemot den andre. (Som en liten parentes vill vi nämna att också mörkrets makter tycks ha tillgång till UFOn både enligt flera kontaktpersoner men också enligt vad vi själva förstått från Bibeln när vi tolkat den ur UFO-synpunkt.


Så hur kan man veta vilka som är vilka?

Och till vilket läger för vi de så kallade abductions, UFO-kidnappningsfallen, där utomjordingar känslokallt kidnappar och gör experiment och undersökningar på de ombordtagna människorna? Är dessa varelser onda?  Nej, det är inte så säkert även om det kan förefalla så vid en första anblick. Däremot verkar de helt sakna känslor, vilket framskymtar hos några av de UFO-kontaktpersoner och ombordtagna vi talat med. Men varför kidnappar de och gör experiment på folk? Vad vi förstått så här efteråt så försöker de troligen hitta den gåtfulla essensen och känslan hos människan, som skulle kunna ge dem ett vaccin mot motståndarna.


När vi blir för närgångna söver de ner oss

Några av dessa osynliga grupperingar tycks också ha förmåga att söva ner oss när något vi gör eller vill offentliggöra inte passar dem. De sänker oss i en tung sömn som man inte mäktar att ta sig ur. De söver oss från full aktivitet till sömn på några minuter. Hur detta fungerar och vilka av polariteterna som söver oss, de onda eller de goda är vi osäkra på, men vi har börjat ana att det är de så kallade goda som agerar på det sättet och som besitter den förmågan. De har aldrig skadat oss på något sätt utan söver helt enkelt ner oss så vi blir oskadliggjorda när det passar deras syften. Att folk belagts med en tung sömn berättas också både i Bibeln och av nutida UFO-kontaktpersoner, så detta är inget nytt som bara vi erfarit.


Finns stöd någon annanstans för vår teori att människan är ett experiment för att utvecka gott och ont? En stor kosmisk komplott, spel, där det onda och det goda slåss om makten? Ett samhällsexperiment där människan ingår som ett försöksdjur i en demokratiprocess.

Ja, i bland annat Bibeln har vi funnit stöd för teorin att så kallade "gudar" kom hit till Jorden i en grå forntid, avlade och skapade människorasen på Jorden. Se t ex Genesis, kap 1:26-27: "Och Gud sade: 'Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika'..., 'Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem"; och Genesis kap 6:4: ..."Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga." Skulle detta vara riktigt så skulle det alltså betyda att det finns en massa barn här på Jorden med utomjordiskt ursprung, det vill säga att deras förfäder var utomjordingar, Guds söner. (Kanske var Gud en utomjording som hette Gud?) Också vår tanke att det startades ett experiment om gott och ont i jordmänniskan tycker vi att vi kan finna visst stöd för i Bibeln. I 1:a Moseboken kap 3:4-5 Syndafallet kan vi läsa följande när ormen bjöd Eva frukten av kunskapens träd;"Då sade ormen till kvinnan: 'Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån, vad gott och ont är". 1:a Mos kap 3:22,24: "Och Herren Gud sade: 'Se, mannen har blivit såsom en av oss så att han förstår, vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och taga jämväl av livets träd och äta och så leva evinnerligen.-- Och han drev ut mannen och satte öster om Edens lustgård keruberna jämte det ljungande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd".


Experimentet startade alltså med Adam och Eva

Här börjar kampen mellan gott och ont och människans sökande efter kunskap och livets mening. Kampen mellan gott ont och är ju centrala begrepp i alla samhällen och religioner, men ses så självklar att man inte ens tänker på att just detta kan vara meningen med vårt liv här på Jorden.


Men vem satte egentligen igång experimentet jordmänniskan?  Och vem är ond och vem är god? Allt detta är fortfarande ett stort frågetecken för oss. Vi ser här flera tolkningmöjligheter. En tolkning är att de onda (ormen) satte igång experimentera med Guds skapelse människan i förhoppning att hitta den kunskap som utvecklats och ligger fördold i människan. En annan tolkning är att ormen inte alls är ond utan faktiskt är god och försöker hjälpa människan att hitta tillbaks till livets träd, den kunskap som Herren Gud stängt dem ute ifrån. Ormen (symbol för det Satan) visade dem ju faktiskt på Kunskapens träd och satte därmed igång människans jakt efter kunskap, vilket väl måste betraktas som gott? Eller är det inte? Ytterligare en tolkning är att experimentet är igångsatt av de goda, av Gud eller kanske av båda parter tillsammans som ett samarbets- och demokratiprojekt, där de goda sätter igång saker och de onda river ner och visar på svagheterna hos människan och i olika samhällssystem? Resultatet av detta blir att människan och samhällssystemen hela tiden utvecklas och förbättras. Men ett gåta är varför Herren försöker förhindra att Adam och Eva även hittar livets träd. Är Herren ond eller finns någon annan orsak? Vaför vill han hålla det hemligt?

 


Vi upprepar vår grundteori:

Vi tror att utomjordingarna har använt Jorden som en experimentplanet för utveckling av ett nytt samhällssystem och ett nytt sätt att leva.  Vi tror att vi människor är ett utomjordiskt experiment, avsett att ta fram en ny människoras, som klarar att leva med ont och gott såväl inom som utanför sig. Vi tror att utomjordingarna hoppas att vi människor ska komma på ett sätt att lösa eller tämja de båda motstridande krafterna gott och ont.  Vi tror att utomjordingarna medvetet har blandat sina gener med sin skapelse människan. Människan har i så fall utomjordiskt ursprung. Och i så fall experimenterar alltså utomjordingarna med sig själva. Vi är de!


Vår teori skulle lösa många frågetecken

- Den skulle enkelt förklara varför UFOna och de osynliga manipulerar och styr i smyg och inte kontaktar oss offentligt. Svaret blir: Då skulle ju deras experimentet förfelas.

 

-Den skulle förklara varför de inte träder fram och räddar oss från krig och elände. Svaret blir: Då skulle ju spelet avslutas. Det är vi människor här på Jorden som måste lösa problemen - de kan inte. De lever ju inte i blandningen av gott och ont som vi gör här och har därför inte svaret hur man optimalt bemästrar dessa krafter. Det var ju därför de ursprungligen startade experimentet.

 

-Vår teori skulle även förklara abductions och varför de gör experiment på folk. Svar: Jo, de letar efter essensen att optimalt bemästra ont och gott som utvecklas i människan genom experimentet. De tycker förmodligen de har full rätt att göra experiment  och ta prov på oss människor, liksom vi gör på våra avelsdjur. De betraktar  kanske oss människor som sin egendom? Som en skock avelsfår? Kanske betraktar de hela mänskligheten, inte bara judarna, som "Guds egendomsfolk", som det heter i Bibeln?

 


Har vi människor ännu utvecklat en sådan kvalitet som utomjordingrna eftertraktar?

Kanske inte än, men vi tror, att om vi alla blir medvetna om att detta spel om gott och ont pågår och hur de olika polariteterna verkar och försöker styra oss och vårt handlande, så kan vi lättare och snabbare göra oss fria från ondskans influenser och hitta den optimalt goda kvaliteten. Det finns sätt att bemästra dem, när man väl blivit medveten om dem och deras manipulations- och styrmetoder. Och i så fall finns det gott hopp både för demokrati och fred på jorden, liksom i familjen, på arbetsplatsen, i politiken och överallt där människor möts och konfronteras med varandra. Ytterst är denna medvetenhet troligen vår enda chans att få en varaktig och rättvis fred överallt på Jorden och för att vi ska uppnå det himmelrike på Jorden vi alla innerst inne längtar efter? Vi vill tro på människans godhet innerst inne och hennes vilja att göra gott. Att det goda ska segra trots allt elände och krig på Jorden. Och att vi börjar betrakta varandra som medvandrare på den här planeten och aktivt hjälper varandra istället för att konkurrera och vara fiender.


Uppfylls profetian? Slaget vid Harmagedon. Pilgrimer från rymden?

Enligt Bibeln ska det sista slaget mellan ljus och mörker stå vid Harmagedon innan vi får det hägrande himmelriket på Jorden. Många väntar i dessa tider på att Jesus ska återvända på himmelens skyar som Bibeln förutspår eller på räddare från rymden i UFOn som new age väntar på. Också siaren Nostradamus förutsade att dörrar ska öppnas och pilgrimer från rymden ska komma. Vi läser i hans profetior att de fjärran portarna till andra sfärer ska öppnas, varigenom vidare förnyelse och nystrukturering av världen kommer. Djärva reflexioner stiger mot himlen och en större, vidare expansion konkretiseras i tilltagande andlig styrka hos allt och alla. Är detta vad som håller på att hända? Vi tycker oss uppleva att allt fler människor är mycket mer medvetna om om andliga ting idag än för bara några år sedan. Kanske är det så att experimentet börjar lida mot sitt slut? Och därmed skulle också dörrarna öppnas för de väntande pilgrimerna från Kosmos, våra anfäder.   


Till slut  


 

Du är också med i experimentet liksom vi alla!

Ufo gåtans lösning?