Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden


Exopolitik och the Disclosure project

En  sida om officiell kontakt med utomjordingar och försök att få amerikanska myndigheterna att publicera de hemliga rapporterna och kontakterna med utomjordingar.CE-5 och människo-initierad Kontakt med utomjordingar

CE-5 (Närkontakt av femte graden) är en term som beskriver en femte kategori av närkontakt med utomjordisk intelligens (ETI), den kännetecknas av ömsesidig, bilateral kommunikation snarare än ensidiga kontakter. Bevis föreligger som indikerar att CE-5;s framgångsrikt har inträffat.


CSETI har lyckats med att avsiktligt etablera kontakt med utomjordiska rymdskepp, vid två tillfällen på mycket nära håll, och med flera vittnen närvarande.


CSETI är den enda världsomspännande organisation för att utbildada team av utredare som är ute på fältet där 1) på aktiva platser när UFO-aktivitet inträffar,

2) eller vara på ute på ett i ett område när UFOs visarsig och i syfte att initiera kommunikationen med dem.

Kontakt protokoll inkluderas och användning av ljus, ljud, och telepati.

Ett specifikt medvetande tillstånd är det primära sättet för att initiera en kontakt.

Länk till CE-5 meditation


Länkar till CE-5 grupper

Länk till internationell CE-5 grupp http://www.etcontactnetwork.com/Intressant video från ett CE-5 kontaktförsök


CE-5 Facebook sidor


https://www.facebook.com/pages/The-CE-5-Initiative/115520735176762


https://www.facebook.com/groups/exosweden/CE-5 Initiative - Kontakt Expeditions

CE-5 är en term som beskriver en femte kategorin av närkontakt med utomjordisk intelligens (ETI), som kännetecknas av ömsesidig, bilateral kommunikation snarare än ensidiga kontakter.

CE-5-initiativet bygger på ömsesidig respekt och universella principer för utbyte och kontakt.


CE typerna 1-4 är i huvudsak passiva. En CE-5 skiljer sig från dessa genom medvetna, frivilliga och proaktiva mänsklig initierad kontakter med ETI.

Det finns belägg som indikerar att CE-5s har med framgång skett i det förflutna.  Även om den den yttersta kontrollen vid en sådan kontakt och utbyte förblir de tekniskt mer avancerade intelligenta livsformernas (dvs. ETI). Detta minskar inte betydelsen av ett samvetsgrant, frivilligt mänskligt initiativ, kontakt och uppföljning av konventionella CE -s typer 1-4.

CSETI är den enda världsomspännande insatsstyrkan  av utbildade team av utredare i fältet där 1) aktiva vågor av UFO aktivitet förekommer, eller 2) försök att initiera kommunikation i ett visst område. Kontakt protokoll inkluderar användning av ljus, ljud, och tanke. Ett specifikt typ av medvetande - är det primära sättet för att initiera kontakt.

 

Grundprinciperna

Det finns starka bevis för att det finns ETI, civilisationer och rymdfarkoster.

ETI / ETS har varit och är för närvarande besöker jorden.

Noggrann bilateral kommunikation mellan ETI och människa är att fortsätta betydelse och kommer att öka i framtiden.

CSETI närmar sig studiet av ETI med ett fredligt och icke-skadliga avsikter.

Inrättandet av en varaktig fred i världen är avgörande för hela utvecklingen av ETI-Human relation.

Både människor och ETI, som medvetna, intelligenta varelser, är i huvudsak mer lika än olika; CSETI är tillägnad studiet av både våra gemensamma och unika egenskaper.

CSETI fungerar på premissen att ETI;s avsikter är fredliga och icke-fientliga.

Det förefaller troligt att mer än en utomjordisk civilisation är ansvarig för ETI / ET kontakt hittills följt. Det är troligt att detta innebär ett samarbete.

CSETI kommer att försöka odla bilaterala ETI-mänsklig kontakt och relationer som kommer att tjäna fredliga, kooperativa mål. Det är inte ett mål för CSETI att förvärva ET avancerad teknik som kan ha en potentiell skadlig eller militär tillämpning om den röjs i förtid.

http://www.siriusdisclosure.com/ce-5-initiative#sthash.eJGe5IuE.dpuf
Mer om EXOPOLITICS ARTICLES & VIDEOS  

Dr. Greer går igenom något av arkivet som han och hans team har samlat under åren på CE5-expeditioner. CE5 hänvisar till nära möten av femte graden, kontakt med människor. Några av de mer explosiva UFO-fenomenen och bevisen kommer att visas och förklaras i Dr. Greers senaste dokumentär

Videon släpptes i december 2019.
Här talar Steven Greer om fri energiPå väg mot det interstellära samhället:

En undersökning av det exopolitiska fältet

Om exopolitics, disclosure, interstellar society, ufo, ufo-movements


Kandidatexamen från Mondain, Marlene

(Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia)


Denna undersökning målar upp en översiktlig bild av det exopolitiska fältet och några av frontfigurerna har lyfts fram, speciellt två personer i en separat temasektion. Exopolitiken strävar efter att på ett disciplinerat sätt studera politiska processer och aktörer förknippade med interstellärt samhälle.


Dessa frontfigurer drivs av gemensamma mål, men de har bitvis olika metoder hur att nå dessa mål. De kompletterar dock varandra bra, eftersom de täcker in olika områden av exopolitiken. Det exopolitiska fältet framstår till viss del som fragmenterat.


Den större bilden visar på många likheter med ufo-fältet, och även på vissa likheter med New Age och nyandliga rörelser. Utöver likheterna har exopolitiken även sina egna särdrag och en komplex bild av framträder. Exopolitiken är pro-aktiv och uppmanande, ibland ganska oppositionslysten i sin strävan efter att få politik, vetenskap och andlighet att sammansmälta till ett – på vägen mot vad den betraktar som det förestående interstellära samhället.


Länk till pdf


Exopolitik

Den 9 maj, 2001, framträdde över tjugo vetenskapliga vittnen från militären, underrättelsetjänsten, regeringen och företag på National Press Club i Washington DC för att bevisa att det finns verkliga UFOn och utomjordiska farkoster.

De säger också att det finns utomjordiska livsformer som har avancerad energi och framdrivningsteknik.

De stöttade sina bevis med i första hand vittnesbörd, tillsammans med dokumentation och rapporter från regeringen. Annan bevisning fanns också.

Detta visar på verkligheten av dessa fenomen.

Exopolitikerna med Dr Steven Greer i spetsen som de kallar sig arbetar idag på att ufo fenomenet erkänt och försöker öppna en kommunikation med utomjordingarna.


Mer om exopolitic


Michael Salla

A Report on the Motivations and Activities of Extraterrestrial Races –


 A Typology of the Most Significant Extraterrestrial Races Interacting with Humanity

© Michael E. Salla, PhD

drmsalla@exopolitics.org

www.exopolitics.org

www.galacticdiplomacy.com

Nu skall det avslöjas om UFO sekretessen i USA!

21-11- 2015 8-12 Svensk tid.

Live sändning på webben från Washington DC.


Dr Steven Greer ger dig ett ett unikt tillfälle att lyssna till de mest omfattande och explosiva exposé över UFO sekretess någonsin presenteras!


Dr Greer kommer att berätta vad han vad och varför UFO sekretessen sker och den konstellation av olagliga projekt som för närvarande är i drift i USA.


https://sirius-disclosure.myshopify.com/collections/tickets/products/dr-greer-presents-a-workshop-in-washington-d-c