Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden


Magnetfälts data från Kirunas och Lyckseles magnetiska observatorier , Nasa solar dynamic observatory  

Under parapsykologiska experiment har det iakttagits att magnetiska störningar påverkar experimenten.

Därför publicerar vi här data som kan användas vi dessa experiment.   

Data från Global consciouness project

Med hjälp av en slump-generatorer mäts jordens medvetande.