Vetenskaplig utforskning av hypotesen om den "levande själen"


Ur boken Kontakt med andra sidan av Gary E.Schwartz


Boken tar dig med på en resa, en vetenskaplig äventyrssaga, med syfte att undersöka "livet efter döden". Historien illustrerar den mänskliga kapaciteten att hylla den vetenskapliga undersökningsprocessen och att följa den oavsett till vilka upptäkter den leder. Det är en historia om den inbyggda potentialen hos oss att kunna älska människor, naturen och jorden i dess helhet.

I en tidigare bok: The Living Energy Universe: A Fundamental
Discovery that transform Science and Medicine förklarar Linda
Russek och jag hur dagens vetenskap leder till slutsatsen att allt i
universum ä evigt, levande och under utveckling.

I denna bok beskriver jag hur Linda och jag fortsätter längs den
tidigare vägen och beskriver hur dagens vetenskap undersöker hypo-
tesen om medvetandets överlevnad efter döden - möjligheten att
själen, eller anden, eller kalla det vad du vill, lever vidare för evigt.

Vårt arbete vill visa dig hur den experimentella vetenskapen
tacklar hypotesen om en levande andlig verklighet - från medvetan-
dets odödlighet till den dynamiska, fortgående och tidlösa naturen i
universum självt.

Den här boken är skriven för människor som längtar efter att finna

vetenskaplig forskning som handlar om det som man håller mest kärt
- att kärleken är viktig, att kärleken utvecklas och att kärleken fort-
sätter för evigt. Upptäckten av existensen även levande själ är kanske mäsklighetens största gåta.

Allt detta har dokumenterats här för första gången.


Bedrägeriet med "cold reading"

På föjande sidor presenterar jag forskningen i kronologisk ordning
och på ett lågt utförligare sätt än i de presentationer vi och andra har
i vetenskapliga tidskrifter.

Du kommer att få läsa utskrifter och vara vittne till det som ingen
tidigare vetenskapsman har haft privilegiet att uppleva: en uppenbar
kontakt med andra sidan och detta under gradvis ökande kontrollerade betingelser i laboratoriet.

De flesta försök att kontakta de döda görs genom människor som
förtjänar sitt levebröd med att framställa hopp till de överlevande
- vilket kanske inte är helt oetiskt eftersom det få människor att må
bättre men som ändå ofta bygger på tricks.

Dessa charlataner, som inom branschen är kända som "cold
readers", vill till varje mottagare kunna meddela saker som: "Dom
säger till mig att du känner någon, levande eller död, som heter Lars.
Känner du en Lars?"

Nästan alla känner någon som heter Lars eller Lasse. Skulle så icke
vara fallet så fortsätter "mediet" med information typ: "Jag ser en
gråhårig person som har visst problem med att gå och en kvinna klädd
i vitt.... Jag få kontakt med en kvinna med ett M i namnet... det
finns en yngre person som har gått över, en son eller en broder... en
hund har just kommit in i rummet, en gammal hund ... "

Vem har inte haft en gråhårig farmor eller morfar, tillräckligt
gammal för att ha vissa problem med att gå.  


("Cold reading" innebär att magikern eller "mediet" skaffar information på annat sätt eller gör skickliga gissningar och anväder informationen vanligtvis i underhålande men ocksåi terapeutiskt syfte. De flesta" cold readers" berättar öppet att de inte har mediala gåor, men vissa är medvetna bedragare för vinnings skull.)


De har kanske tillbringat en tid på sjukhuset när de fått hjäp av en kvinna med vita kläder. Om inte så fortsäter "mediet" med en ström av information medan man noggrant letar efter en positiv reaktion på det man säger - även små signaler som en plöslig blinkning, en plöslig inandning, en kroppsrörelse etc. Såfort som ett sådant tecken kommer så följer "mediet" upp det man just sagt, inte genom att leda förändringen, men genom att följa tecknen på att informationen är helt eller delvis korrekt.

"Mediet" fortsätter att prata och ignorerar de uttalanden som inte
ger någon reaktion som om dessa aldrig sagts. "En kvinna med M i
namnet, eller L. .. " är typiskt. Ingen reaktion på M? Inget problem
fösök med en annan bokstav!

I slutet av sessionen gråter kanske mottagaren- och är övertygad att
man hört information som "mediet" inte kunnat veta om och är säker
på att ha varit i kontakt med en avliden nästånde person - när man
i verkligheten bara omedvetet signalerat vilka uttalanden som var
meningsfulla och som stämde.

Så går" cold readings" till - och det är det som många som kallar
sig "medier" gör. Och det är det som skeptikerna antar alltid är fallet.

I våra vetenskapliga laboratorieexperiment har vi dock arbetat med
en grupp av elitmedier, som hela tiden erhållit budskap, fömod-
ligen från avlidna, som omöligt kan föklaras som "cold readings"
eller genom någon form av trick som är möjliga att avslöja. Vi har
fått hjäp av professionella magiker, från andra vetenskapsmän och
från personer som professionellt dokumenterat det som skett. I våra
senare, mer noggrant kontrollerade experiment, så har inte någon
som har sett vårt arbete eller granskat våra data kunnat peka på
några svaga punkter i våra procedurer eller kunnat ge någon rationell
förklaring som kunnat visa på fusk från mediernas sida.


Det begrepp som författaren genomgående använder för den deltagande mottagarpersonen är "sitter". Det finns inget motsvarande begrepp på svenska. Vi har i vår översättning genomgående använt "mottagaren" utom när det språkligt var lämpligare med någon annan beteckning, som exempelvis "deltagaren" eller "den närvarande personen". (Övers. anm.)


En typisk session i vårt laboratorium

Om "cold readings" är enkla att avslöja för var och en som känner
till tekniken är de sessioner vi haft i vårt laboratorium helt annor-
lunda till sin karaktär. Inte för att de är felfria, men de presenterar en
mycket hög procent av korrekt information och en stor del av infor-
mationen är mycket specifik.

Här är några exempel. Det är utdrag från en session som presenteras
mer utförligt senare i boken, där du också kommer att se att det hela
får ett oväntat slut, ett slut som du nog blir överraskad och road av.

Mediet visste ingenting om mottagaren - varken namn, kön, ålder,
bakgrund, bostadsort eller något annat. Mottagaren var placerad i
en stol bakom mediet, som därför varken kunde få information från
personens utseende eller från några reaktioner på mediets budskap.
För att göra betingelserna ännu svårare var mottagaren instruerad att
under första delen av experimentet inte ge nåra reaktioner eller ljud
ifrån sig.

Professionella "cold readers" säger att det är omöligt att arbeta
framgångsrikt på det sättet.

Efter en kort introduktion till mottagaren om hur han arbetar så
fortsätter mediet:

Det första som visas för mig är en manlig person som
stå ovanför på något sätt, jag upplever honom som
någon form av fadersgestalt ... Månaden maj visas för
mig .... De ber mig att tala om det stora H - det har
samband med H. Det verkar vara ett H med ett N-
ljud. Vad de pratar om är Henna, Henry, det finns ett
HN-samband.

Kan det ha varit ren gissning? Är dessa fakta tillräckligt generella
för att passa de flesta? Passar de in på någon du känner?

I det här fallet kände mottagaren omedelbart igen "ett stort H"
som en lämplig fras för att beskriva hennes man och familjens far,
en man som var mycket respekterad av sina professionella kollegor

och som käleksfullt brukade omnämnas som "den vänlige jätten".
Hans namn var Henry och hans mammas namn Henrietta. Han dog
i maj månad. Sannolikheten att man genom gissning skulle få denna
kombination rätt är en på en million.

Ingen annan person i mottagarens familj passar in på denna
beskrivning, förutom hennes avlidne man, Henry.

Mediet berättade också om mannens föbindelse med litteratur och
utbildning.

Mycket stark symbolism med undervisning och böcker ...

Bökerna kommer upp i samband med något som
publiceras.

Henry hade varit en mycket känd vetenskapsman, som publicerat
tvåhundra artiklar, varit redaktör för sju böcker och varit en välkänd
utbildare. En klar fullträff.

I den andra delen av experimentet när mottagaren tilläts att svara
med Ja eller Nej påmediets frågor så ökade tempot.

En kontakt med nåon från en annan stat... Dom
talar om Gemini eller symbolen för Tvilling, så när de
visar mig det vill de att jag ska tala om verkliga tvil-
lingar, som om de var i familjen eller de vill att jag ska
tala om någon som nu har Tvillingarnas tecken.

Dottern till mottagaren bor i en annan stat, har tvillingar och var
född i Tvillingarnas tecken.

Är du den tvillingen?

Nej

En klar miss.

De säger till mig att hämta stora S. Det kommer ock-

Så fram runt Henry eller stora H. Det ä ett stort S som
kommer fram - de få mig att känna att det är viktigt
att jag uppfattar det ...

Namnet på parets dotter och tvillingarnas mamma är Shelley.

De visar labbrelaterade saker för mig, som om det är
någon som arbetar inom hälso området eller är i någon
slags labbrelaterad funktion, men det rör sig om en la-
boratoriebakgrund.

Shelley har doktorerat i molekylär biologi och psykofarmakologi
och förestår ett laboratorium vid Boston Medical School. Ytterligare
en träff.

M en H vill att jag retar dig med nåot som har att
göa med stranden, där någonting lustigt hände ....

Det här går tillbaka, det ä inget som hänt nyligen,
men jag känner att det är någonting lustigt som jag
gärna vill framkalla minnet av eller ta fram på något
sätt. . .. Det går tillbaka, och det känns som om du har
bilder eller minnesbilder av det, det är det slaget av
samband.

Mottagaren, som hade varit en professionell sångerska, hade varit
en vacker ung kvinna men hade fått för sig att hennes ben inte var
tillräkligt fina och skämdes därför för dem. Kort efter hon hade
träffat den unge läkare, som hon eventuellt skulle gifta sig med så
gick de tillsammans ned till stranden. Där vägrade hon att ta av sig i
baddräkt eftersom det skulle avslöja hennes ben. Han undrade då om
hon var rädd eller hade någon missbildning. När hon slutligen över-
vann sitt motstånd så sa Henry: "Vilka vackra ben du har". Detta
var en historia som mottagarens dotter hört många gånger under sin
uppväxt.


Och njut av teet" .... Jag har ingen aning om vad det
betyder "njut av teet" - det känns som jag ska dricka te,
men "njut av det". Som "dryck" .... Jag har ingen aning
om vad det här är men det känns som någon form av
intern humor, "Njut av teet".

Mottagaren hade aldrig tyckt om te medan hennes man levde men
efter hans död börjar hon dricka te regelbundet.

Hur många av dessa budskap från mediet stämmer in på dig? För
mottagaren var ungefä 70% rätt under hela experimentet.

En del människor påstår fortfarande att det vi har visat med våra
experiment är "cold reading"-tekniker, som varje professionell
"psykisk" scenartist kan upprepa. Men faktum är att "cold readers"
bleknar när vi ber dem visa lika rätt och specifik information med en
okänd mottagare utom synhåll för dem. Och skeptiker som anger
fusk eller lurendrejeri som orsak till resultaten har inte kunnat speci-
ficera vad det ä för fel i vår experimentella procedur som i såfall
skulle kunna vara orsaken.

Medierna har fömedlat information som ibland skapar rysningar,
ibland är smärtsam, ibland chockerande och ibland okänd även för
mottagaren, information som senare har bekräftats som korrekt.

Ibland har det just bara varit roande, som när ett medium sa om
mormodern till en mottagare "Hon är definitivt en häftig kvinna, hon
måste haft löständer för hon sätter in och tar ut dom hela tiden. Det
kan hon ju inte göra framför alla andra." För mottagaren var detta ett
överväldigande ögonblick för att det stämde såväl. Överväldigande
också för experimentledarna därför att det skiljde sig så mycket från
vad en "cold reader" - ett "falskt medium" som bygger på gissningar
- skulle säga. Ju fler experiment vi gjorde, desto fler liknande märk-
liga yttranden samlades in.

Men betyder allt detta att medierna verkligen fick information
från de avlidna? Det verkar till en början otroligt eftersom det strider
mot etablerad vetenskap. Ändå har vi inte kunnat finna någon annan
acceptabel förklaring till våra samlade resultat. Som du kommer att
finna, har många av dessa sessioner till och med en träffsäkerhet som
är så hög som 90 %

Du kommer att se att vi under denna process först la betoningen
på det vetenskapliga och undan för undan designade alltmer rigoröa
och välkontrollerade experiment. Du kommer att se hur varje experi-
ment förde med sig nya överraskningar och upptäckter, och hur den
skepticism vi hade från början undan för undan förändrades. Tillsam-
mans med oss får du tillfälle att göra denna upptäcktsresa, där det är
de vetenskapliga fynden om för oss framåt.


Sökandet efter sanning i skepticismens hav

Även om våra fynd i sin helhet är i fövånandsvärd överensstämmelse
med begreppet "livet efter döden" och det vi kallar "levande själ  
hypotesen" så är de data vi fått - som på alla vetenskapliga områden
- öppna för alternativa tolkningar. Som exempel kan nämnas frågan
om de erhållna budskapen kommer från mottagaren eller från den
avlidne. Är de framstånde människor vi arbetat med involverade i ett
mycket sofistikerat bedrägeri eller åstadkommer de något utöver det
vanliga? Vårt laboratorium följer uttalandet av Carl Sagan: "Extraor-
dinära påstånden fordrar extraordinära data."

Vi är speciellt medvetna om behovet att utföra ansvarsfull och
kreativ forskning med absolut integritet. Vårt viktigaste rättesnöre
kan uttryckas med ett enda ord, mottot från Harvard, mitt "Alma
Mater". Ordet ä "veritas": sanning.

Ett överskuggande bekymmer gäller frågan om bedrägeri och
lurendrejeri. Om och om igen har vi ställt oss frågan: "Har vi fått
skygglappar utan att märka det"? eller ännu värre "Har vi själva satt
på oss skygglappar"?

Allteftersom forskningen fortskred designade Linda och jag expe-
riment som skulle bli ännu mer "bedrägeri säkra". När du läser boken
kommer du att märka den begreppsmässiga och käslomässiga kamp
som det innebar att gång efter gång som sanning behöva acceptera det jag såg med mina egna ögon - att något som var både mäkligt och
underbart ägde rum.

Både vetenskapsmän och andra upplever trosmässiga utmaningar

- i det här fallet om vi kan lita på den vetenskapliga metoden i sig.
Förutsatt att vi kan tro på den vetenskapliga metoden och på det sättet att sätta tilltro till resultaten leder detta till hypotesen att universum är mer förunderligt är vad vi kan föreställa oss i vår vildaste fantasi.

Hur kan du då anväda denna vetenskap i ditt privata liv? Svaret är
att det du tar till dig från denna bok kan integreras och utvecklas och
det gäller även dina egna fömågor på detta område. Du kan bli mer
öppen för och medveten om dina kontakter med andra både i och
efter detta liv - både här och där.

En varning! Var beredd på överraskningar. På detta unika vetenskapliga område är överraskningarna regel och inte undantag.

Du kommer att vänja dig vid att tappa hakan då och då Alla av oss
har upplevt detta och vi vet att man på detta område ofta blir både
extremt häpen och överraskad.

Är kärleken evig?

Finns det liv efter döden?

Om vi skulle ha sanna och trovärdiga bevis för att så är fallet, då är
vi i sanning vid en vändpunkt i det mänskliga medvetandets historia
och i utvecklingen av det mänskliga sinnet.

Är detta mänsklighetens viktigaste lärdom på jorden?
Du få vara domaren!Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden