FÖR VEM ÄR ITK, OCH VARFÖR?


Varför syssla med ITK?


ITK kan naturligtvis enklast avfärdas som bluff och båg, dvs någon form av bedrägeri eller i mildaste fall självbedrägeri. Men om man har grundligt satt sig in i materialet, och kanske personligen känner några av dem som har arbetat länge med dessa fenomen, då är inte bedrägerihypotesen självklar. Då kan man i stället komma till slutsatsen att ITK är en grupp fenomen som inte har någon omedelbart given förklaring. Om man nu tror att fenomenen kan vara äkta, vad kan de i så fall innebära? En möjlighet är att de faktiskt är uttryck för kontakt med någon annan livsdimension. De skulle kanske kunna säga något om ett eventuellt liv efter döden.


För många är denna fråga, alltså en möjlig kontakt med andra livsformer, den väsentliga motivationen att ägna tid och intresse åt ITK. På längre sikt kanske ITK kan bidra till ett bevis att livet inte slutar med kroppens död.


Är ITK farligt?


Om man upplever fenomen utöver det vanliga och vardagliga, är det lätt för somliga personer att bli fascinerad och mer eller mindre ”uppslukad” av fenomenen. Ofta börjar studiet av ITK med att man experimenterar med det elektroniska röstfenomenet. Det kräver en hel del tid och energi att lyssna på inspelningar, och det är i början lätt att inbilla sig att man hör allt möjligt. Personer som inte har stabilt psyke, som är mycket suggestibla, kanske har lätt att ”höra röster” eller på annat sätt har nära till psykossjukdom, de bör inte syssla med sådana fenomen.


Den som vill få ut något av studiet av ITK bör fungera någorlunda harmoniskt och stå stadigt i den vanliga verklighet som vi alla delar. Först då kan man utan risk för sin psykiska hälsa studera fenomen som tyder på alternativa verkligheter.

 


Nils-Olof JacobsonInstrumentell transkommunikation (ITK), avser en grupp fenomen som hittills inte har någon vetenskaplig förklaring.  

Dessa fenomen har beskrivits sedan seklets början, men blev mer allmänt kända genom Friedrich Jürgensons bok Rösterna från rymden, 1964.

Där beskrevs en primitiv form av ITK som kallas det elektroniska röstfenomenet, ERF.  

Detta har sedan början av 1980-talet utvecklats vidare till den mer avancerade formen ITK. Dit hör bl.a. kommunikation via elektroniska kanaler (som dator, telefon, TV, radio mm) med vad som förefaller vara intelligenta väsen i en annan dimension än vår egen.Sammanfattning av hittillsvarande experiment och forskningsrön.

Rösterna från rymden, del 1

Rösterna från rymden, del2

(av Nils Olof Jacobson)


Principförklaring


SNIT är ett nätverk, som fungerar i första hand via Internet. SNIT har till syfte att vara ett forum för kunskap om instrumentell transkommunikation, ITK


SNIT står öppet för forskare, experimentatorer och alla övriga intresserade av ITK.


SNIT välkomnar inte endast de som är intresserade av ämnesområdet utifrån dess tekniska sida, utan även utifrån dess andliga aspekter.


SNIT är politiskt och religiöst obundet.


SNIT håller en hemsida öppen för information och diskussion om ITK.

I den mån resurserna medger kommer SNIT också att bedriva forskning inom området.

Möten för intresserade kan också komma att arrangeras.


Hemsidan på Internet får kopieras på papper om källan SNIT, Svenska Nätverket för Instrumentell Transkommunikation, tydligt anges. De som inte har tillgång till Internet kan alltså be någon annan skriva ut texten åt sig.


Grundare


SNIT grundades den 30 oktober 1998 av keramikern Lizz Werneroth, fd chauffören Lars Lundgren,  ingenjören Tony Eckardt, sociologen Eva Olsson,  läkaren Nils-Olof Jacobson och en präst som vill vara anonym.  

 SNIT

Svenska nätverket för Instrumentell Transkommunikation


- forum för kunskap och forskning inom Instrumentell Transkommunikation, ITK -(dvs, kontakt med andra livsdimensioner med hjälp av teknisk och elektronisk utrustning, t ex dator, TV, radio!)


Länkar

Lyssna på röster från andra sidan.

Länk till EVP exempel

Länkar på

secretgalaxy


http://www.nilsolof.se/index.htm